Search

COO-10 от 04.10.2016г.

04.10.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-10/

 

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради  на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2016-2017г."

 

Обява за събиране на оферти ID 9057124

Обява за събиране на оферти ... 04/10/2016

Техническа спецификация ... 04/10/2016

Приложения към обява за събиране на оферти ... 04/10/2016

Информация по чл.44, ал. 3, Т1 от ЗОП ... 06/10/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 11/10/2016

Утвърден протокол от работата на комисията ... 27/10/2016

Договор с приложения ... 10/11/2016

Web design & SEO by Zashev