Search

COO-11 от 14.10.2016г.

14.10.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-11/

Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на Община Сливо поле, през зимния сезон на 2016–2017година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации по девет обособени позиции"

 

Обява за събиране на оферти ID 9057462

Обява за събиране на оферти ... 14/10/2016

Техническа спецификация ... 14/10/2016

Приложения към обява за събиране на оферти ... 14/10/2016

Информация по чл.44, ал. 3, Т1 от ЗОП ... 14/10/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 21/10/2016

Покана за представяне на оферти ... 24/10/2016

Утвърден протокол от работата на комисията ... 08/11/2016

Договор по позиция №1 ... 13/12/2016

Договор по позиция №3 и №4 ... 13/12/2016

Договор по позиция №9 ... 13/12/2016

Web design & SEO by Zashev