Search

COO-12 от 05.12.2016г.

05.12.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-12/

Доставка на хранителни продукти за календарната 2017 година, за ДГ "Мечо Пух", гр. Сливо поле", ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово и ДСП - Сливо поле ",  по девет обособени позиции

 

Обява за събиране на оферти ID 9059478

Обява за събиране на оферти ... 05/12/2016

Техническа спецификация ... 05/12/2016

Приложения към обява за събиране на оферти ... 05/12/2016

Съобщение за прекратяване ... 06/12/2016

Web design & SEO by Zashev