Search

COO-4 от 05.08.2016г.

05.08.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-4/

Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър" 1.1 м³ и пластмасови кофи за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Сливо поле

 

Обява за събиране на оферти ID 9055042

Обява за събиране на оферти ... 05/08/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... 05/08/2016

Техническа спецификация ... 05/08/2016

Информация по чл.44, ал. 33, Т1 от ЗОП ... 08/08/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 12/08/2016

Протокол от работата на комисия ... 30/08/2016

Утвърден протокол от работата на комисията ... 14/09/2016

Договор с приложения ... 10/11/2016

Web design & SEO by Zashev