Search

COO-6 от 07.09.2016г.

07.09.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-6/

 

„Извършване на СМР за ремонт на общински пътища и улична мрежа от територията на община Сливо поле по обособени позиции"

Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на общински пътища на територията  на община Сливо поле;

Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в населените места от община Сливо поле;

 

Обява за събиране на оферти ID 9056233

Обява за събиране на оферти ... 07/09/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... 07/09/2016

Информация по чл.44, ал. 33, Т1 от ЗОП ... 26/09/2016

Утвърден Протокол № 1 от работата на комисия ... 29/09/2016

Протокол- искане за подробна писмена обосновка ... 10/10/2016

Утвърден протокол №3 от работата на комисията ... 19/10/2016

Договор по позиция №1 ... 15/12/2016

Договор по позиция №2 ... 15/12/2016

Web design & SEO by Zashev