Search

COO-7 от 16.09.2016г.

16.09.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-7/

„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на Заявление за кандидатстване, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле"

 

Обява за събиране на оферти ID 9056632

Обява за събиране на оферти ... 16/09/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... 16/09/2016

Утвърден протокол от работата на комисия ... 28/09/2016

Договор с приложения ... 05/10/2016

Web design & SEO by Zashev