Search

COO-8 от 16.09.2016г.

16.09.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-8/

 

„Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, община Сливо поле", с който Община Сливо поле ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

 

Обява за събиране на оферти ID 9056633 

Обява за събиране на оферти ... 16/09/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... 16/09/2016

Утвърден протокол от работата на комисия ... 28/09/2016

Договор с приложения ... 05/10/2016

Web design & SEO by Zashev