Search

COO-9 от 29.09.2016г.

29.09.2016 г.                                                                                             


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-9/

 

Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца" – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Педиатър в услуги „Ранна интервенция на уврежданията", „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 2: Педиатър в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 3: Гинеколог в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 4: Медицинска  сестра  в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 5: Медицинска сестра  в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 6: Рехабилитатор в услуга „Ранна интервенция на уврежданията";

Обособена позиция № 7: Акушерка в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 8: Стоматолог в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

 

Обява за събиране на оферти ID 9056987

Обява за събиране на оферти ... 29/09/2016

Техническа спецификация ... 29/09/2016

Приложение към обява за събиране на оферти ... 29/09/2016

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП ... 03/10/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 06/10/2016

Утвърден протокол от работата на комисия ... 18/10/2016

Договор по позиция №1 ... 04/11/2016

Договор по позиция №2 ... 04/11/2016

Договор по позиция №3 ... 04/11/2016

Договор по позиция №5 ... 04/11/2016

Договор по позиция №7 ... 04/11/2016

Договор по позиция №8 ... 04/11/2016

Web design & SEO by Zashev