Search

Коронавирус COVID-19

Заповед на Министъра на здравеопазването - Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването - Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г.​
Заповед на кмета за въвеждане на следните противоепидемични мерки на територията на Община Сливо поле ... 28/08/2020 г.

Заповед на Кмета на Общината  №РД-09-263/23.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемична защита на територията на Община Сливо поле … 23/03/2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването за лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината ... 17/03/2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването за временно забраняване влизането на територията на Република България ... 16/03/2020 г.

Заповед на Министъра на здравеопазването за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол ... 16/03/2020 г.

Актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. 

Указания на Общинския оперативен щаб във връзка с въвеждане на организация за приложение на мерки за противоепидемична защита на територията на Община Сливо поле до 29.03.2020 г. или до отмяна на извънредните мерки от Националния щаб и Министерството на здравеопазването ... 16/03/2020 г.

На свое заседание на 12.03.2020г. Общински оперативен щаб в Община Сливо поле, създаден със Заповед № РД-09-200/08.03.2020г. на кмета на Община Сливо поле, с цел превенция, координиране и опазване на действията на компетентните органи във връзка със заболяването COVID-19, взе решение да се проведе дезинфекционно мероприятие – третиране срещу риск от заразяване с КОРОНАВИРУС COVID-19 с препаратите: „СЕПТОКВАТ“ и „САНИФОРT” на закрити помещения, собственост на Община Сливо поле.
Определиха се сградите подлежащи за третиране на територията на общината и се изготви график за изпълнение. ... 13/03/2020 г.

Заповед за прецезиране пропускателния режим в сградите на детските заведения в Община Сливо поле ... 12/03/2020 г.

Заповед за забрана провеждането на всякакви мероприятия, в които участват деца, преустановяване на всички спортни мероприятия на закрито, провеждане на спортни мероприятия на открито да се извършва без публика, при констатиране на симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане и др.,  при провеждане на сутрешния филтър в учебните и детски заведения заведения да бъдат уведомени по телефона практикуващите лекари, провеждане на стриктни противоепидемични мерки, прецизиране на пропускателния режим в сградите на общинската администрация, прекратяване на приемните дни на кметовете, дезинфекция на обществения транспорт, служителите в общинската администрация да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве, да не се допускат болни служители, организация  за закупувани на еднократни ръкавици и задължителна дезинфекция, препоръчва се ограничаването на частните мероприятия с масов характер ... 11/03/2020 г.

Препоръки на Световната здравна организация и указания за хора, които са под карантина за COVID-19, изготвена от отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при Дирекция "Обществено здраве" ... 11/03/2020 г.

Заповед за отмяна на приемното време с граждани на общинска администрация и кметства в Община Сливо поле. С граждани ще работи фронт-офисът на Община Сливо поле, касата за събиране на данъци и такси, както и служителите по ГРАО и местни данъци и такси в кметствата ... 10/03/2020 г.

Заповед за сформиране на общински оперативен щаб с цел превенция, координиране и организиране на действията на компетентните органи във връзка със заболяването COVID-19 и Забрана на масовите публични прояви и събирания ... 08/03/2020 г.

Web design & SEO by Zashev