Search

ДБО-2 от 26.11.2014г.

26.11.2014 г.


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2015 година"

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

Решение ID 635086

Техническа спецификация ... 26/11/2014

Договор ... 13/12/2014

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 07/04/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 07/05/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 01/06/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.... 07/07/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г. ... 10/08/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г. ... 02/09/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 05/10/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г. ... 05/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември ... 09/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка ... 20/01/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 27/01/2016

Web design & SEO by Zashev