Search

ДБО-3 от 14.09.2015г.

14.09.2015 г.


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година и отоплителен сезон 2016/ 2017 година.

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.


Решение ID 687520

Техническа спецификация Обособена позиция 1 - Газьол за отопление ... 14/09/2015

Техническа спецификация Обособена позиция 2 - Донецки въглища ... 14/09/2015

Техническа спецификация Обособена позиция 3 - Български брикети ... 14/09/2015

Договор за доставка на течни горива - по обособена позиция 1 - дата на публикуване 12.10.2015

Решение ID 691789 от 12.10.2015 г. за частично прекратяване на Обществена поръчка за обособени позиции 2 и 3

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП, Обособена позиция 1, за месец октомври ... 05/11/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 09/02/2016

Web design & SEO by Zashev