Search

ДБО-4 от 23.10.2015г.

06.11.2015 г.


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2015/ 2016 година"

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

 


Решение ID 696260   

Техническа спецификация Обособена позиция 1 - Донецки въглища ... 06/11/2015

Техническа спецификация Обособена позиция 2 - Български брикети ... 06/11/2015

Договор №Д-474 от 08.12.2015 год., публикуван на 08/12/2015

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. за ДОСТАВКА на Донецки въглища ... 07/01/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. за ДОСТАВКА на Български брикети... 07/01/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. за ДОСТАВКА на Донецки въглища ... 11/03/2016

Линк към АОП - информация за приключване на договор, обособена позиция 1 ... 10/05/2016

Линк към АОП - информация за приключване на договор, обособена позиция 2 ... 10/05/2016

Web design & SEO by Zashev