Search

ДБО-5 от 14.12.2015г.

14.12.2015 г.


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2016 година"

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

 


Решение ID 702260

Техническа спецификация ... 14/12/2015

Борсов договор № 2163/22.12.2015 г. ...публикуван на 23.12.2015 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 09/02/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 11/03/2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. ... 14/04/2016

Информация за изпълнение на договор ... 10/02/2017​

Web design & SEO by Zashev