Search

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВА ПЪТЯ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ПЪТ RSE ІІ-21 РУСЕ – СИЛИСТРА, КАКТО И С ПЪТ ІІІ-2102 /СЛИВО ПОЛЕ – КУБРАТ/” ПОДОБЕКТ: ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЕТАП I - Реконструкция на довеждащ път за помпена станция от кръстовище на km 18+886 (дясно на път RSE ІІ-21 Русе – Силистра), през имот 323, имот 325 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле, до регулационната граница на с. Борисово”с дължина 390 м. ЕТАП II - Възстановяване на асфалтово покритие на улица „Софроний Врачански“, с. Борисово, Община Сливо Поле в участъка от регулационната граница на с. Борисово – ОТ2-ОТ6-ОТ7-ОТ19-ОТ20, с дължина 285 м.

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 30.10.2017 |09:54:35
Номер: 2017-005

Обявление ID 812104
Решение ID 812107

Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 19/12/2017 г.

Решение ... 30/10/2017 г.
pdf / 477.11 KB Качен на: 30.10.2017 |10:26:33
Обявление ... 30/10/2017 г.
pdf / 723.88 KB Качен на: 30.10.2017 |10:27:17
Документация за СМР ... 30/10/2017 г.
docx / 326.46 KB Качен на: 30.10.2017 |10:27:46
Технически проект ... 30/10/2017 г.
rar / 7.79 MB Качен на: 30.10.2017 |10:28:19
Протокол №1 от работата на комисията ... 09/03/2018 г.
pdf / 425.87 KB Качен на: 09.03.2018 |10:52:24
Протокол №2 от работата на комисията ... 09/03/2018 г.
pdf / 114.54 KB Качен на: 09.03.2018 |10:53:14
Протокол №3 от работата на комисията ... 09/03/2018 г.
pdf / 197.28 KB Качен на: 09.03.2018 |10:53:39
Утвърден протокол от работата на комисията ... 09/03/2018 г.
pdf / 124.1 KB Качен на: 09.03.2018 |10:54:24
Решение за класиране на участниците ... 09/03/2018 г.
pdf / 159.7 KB Качен на: 09.03.2018 |10:54:52
Договор с изпълнител ... 23/05/2018 г.
pdf / 2.46 MB Качен на: 23.05.2018 |15:19:23
Обявление за възложена поръчка ... 23/05/2018 г.
pdf / 501.43 KB Качен на: 23.05.2018 |15:20:08
Web design & SEO by Zashev