Search

Избори за Народно събрание 2021 г

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сливо поле ... 12/02/2021 г.

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Сливо поле ... 12/02/2021 г.

Провеждане на консултация за съставяне на секционни избирателни комсии /СИК/, във връзка с прозвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. ... публикувана на 17/02/2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представите  на 4 април 2021 г. ... публикуван на 19/02/2021 г.​

ЗАПОВЕД за определяне на места за поставяне на агитационни  материали във връзка с произвеждането на  изборите за народни представители  на 04.04.2021 г. ... 23/02/2021 г.​


Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., Община Сливо поле съобщава, че:

 До 17:00 часа на 20 март 2021 г. избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на парламентарни избори.

За целта те трябва да подадат писмено заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес НЕ може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

След подаване на формуляра, избирателят ще бъде заличен от избирателния списък по постоянен адрес и ще се извърши автоматизираното му включване в избирателния списък по настоящ адрес. Образец на заявлението за гласуване по настоящ адрес може да се изтегли от сайта на Община Сливо поле, в раздел "Избори НС 2021, секция "Избори за Народно събрание 2021".

• Не по-късно от 20 март 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Сливо поле: htt://slivopole.bg/. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

• До 17:00 часа на 20 март 2021 г. избирателите - членове на ЦИК и РИК и наблюдатели на изборите  могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18 от изборните книжа).

• До 27 март 2021 г. избирателите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък  до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство.

 

Информация и справки по избирателни списъци в Община Сливо поле и на телефон 08131/27-55.

Приложение № 12-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

Приложение № 14-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)


ПОКАНА за провеждане на консултация за съставяне на подвижна секционна избирателни комисия /ПСИК/,съгласно Решение № 2159-НС/02.03.2021г., във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. ... публикувана на 11/03/2021 г.
 


ОБЩИНА  СЛИВО ПОЛЕ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ЕЛЕКТРОННИ  ЗАЯВЛЕНИЯ  НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ОБЩИНАТА  slivopole@slivopole.bg

• Заявление за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно  Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия -

Приложение № 1, към Решение № 2159-НС от 2 март 2021 г. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето.

• Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – Приложение № 8-НС;

• Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение №10-НС и Приложение №11-НС;


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. ... публикуван на 23/03/2021 г.
 


Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия от образците на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. ... публикувано на 26/03/2021 г.​
 


Във връзка с провеждане на обучения на СИК по определения график, ви информираме, че ръководствата на СИК, които имат желание и възможност, могат да се включат в онлайн обучението. Същото ще бъде проведено на 29, 30 и 31.03.2021 от 18:00 часа.

Създадени са линкове за срещите на следните дати:

29 март  от 18.00 ч.

Участници.

30 март  от 18.00 ч.

Участници.

31 март  от 18.00 ч.

Участници.

 

Същите не са активни към настоящия момент. Ще бъдат активирани на съответните дати и посочения час.


ВИДЕО КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 


 

Web design & SEO by Zashev