Search

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. ... 18/11/2021 г.


Съобщение на Пресцентъра на МВР  и образци на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото на глас в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. ... 03/11/2021 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ... 03/11/2021 г.


Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационните материали за произвеждане на изборите за президенти и вицепрезидент на Република България и народни представители на 14.11.2021 г. ... публикувана на 13/10/2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 година общинска администрация Сливо поле уведомява избирателите за крайните срокове за подаване на заявления:

Заявление за гласуване по настоящ адрес

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 30 октомври (събота) вкл.- Приложение N2 30-ПВР/НС.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - за избиратели с трайни увреждания и поставените под карантина

До 30 октомври (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания с постоянен адрес в община Сливо поле, които нямат възможност да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да го направят в писмена форма чрез заявление по образец или в срок до 08.11.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК Приложение №39-ПВР/НС.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 6 ноември включително по образец - Приложение № 26-ПВР/НС .

Лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува - Приложение № 28-ПВР/НС и Приложение № 29-ПВР/НС.


Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ... публикувани на 01/10/2021 г.

Провеждане на консултация за съставяне на секционни избирателни комисии /СИК/, във връзка с произвеждането на изборите за президент на вицепрезидент на Р България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. ... публикувана на 30/09/2021 г.

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. ... публикувана на 28/09/2021 г.

Заповед  и Приложение за образуване на избирателните секции на територията на Община Сливо поле за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14.11.2021 г. ... публикувани на 24/09/2021 г.

Web design & SEO by Zashev