Search

Карта на общината

На територията на община Сливо поле има 11 населени места: един град - общински център, и 10 села, от които 9 кметства – Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Юделник, и 1 кметско наместничество - Черешово.

Web design & SEO by Zashev