Search

Местни избори 2023 г.

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)​

РЕШЕНИЕ № 1962-МИ на ЦИК ОТ, 4 август 2023 г. ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ... публикувано на 07/08/2023 г.

Декларация (приложение № 1 към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК) във формат .PDF ... публикуванa на 07/08/2023 г.

Декларация (приложение № 1 към Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК) във формат .DOC ... публикуванa на 07/08/2023 г.​

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. ... публикувана на 07/08/2023 г.

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сливо поле ... публикувана на 28/08/2023 г.

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци ... публикувана на 28/08/2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ... публикувана на 13/09/2023 г.​

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ... публикувана на 13/09/2023 г.

Информация за кметствата в Община Сливо поле, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство ... публикувана на 21/09/2023 г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставa на Секционнata избирателнa комисия /СИК/, обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. ... публикувана на 03/10/2023 г.


Разяснителна кампания на ЦИК


https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign

Web design & SEO by Zashev