Search

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Вътрешни правила

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.2- част II на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 годин

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.2- част II на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 и 2020 година 

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.2- част II на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 и 2021 година 

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.2- част II на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2022 година ​

Декларации на служителите в общинска администрация по чл. 35, ал.1, т.2- част II на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 година ​​

Регистър на декларациите в Общинска администрация Сливо поле, гр. Сливо поле

Web design & SEO by Zashev