Search

Общински план за развитие 2014-2020

07/11/2013

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020


ПРОЕКТ НА ​ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. ... публикуван на 09/11/2020 г.

РЕШЕНИЕ ОБС МО ... 20/10/2017

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014 г -2020 г. на Община Сливо поле за периода 01.01.2014- 31.12.2016 г. 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 на Община сливо поле за 2016 г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПР 2014-2020
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
ОПР 14-20 - АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
ОПР 14-20 - SWOT АНАЛИЗ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
ОПР 14-20 - ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОПР 2014-2020
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 на Община сливо поле за 2015 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 на Община Сливо поле за 2014 г. ... 30/03/2015

Отчет за изпълнение на ОПР 2014-2020 на Община Сливо поле за 2014 год. ... 30/03/2015

Web design & SEO by Zashev