Search

ОП-7 от 13.04.2016г.

ОП- 7 от 13.04.2016 г.


"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк/"  и изграждане на инфраструктурата на широколентов интернет"

                                                                                        

Решение ID 728905    

Обявление ID 728906                             

Решение ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Документация за участие в открита процедура ... 13/04/2016

Решение за промяна ... 28/04/2016

Документация за участие в открита процедура ... 28/04/2016

Съобщение ... 27/05/2016

Протокол от работата на оценителната комисия за избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187 / RSE1173, Малко Враново – Голямо Враново / Голямо Враново - / II-21 / и реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 3174 / RSE1171, Сливо Поле – Пристанище Ряхово / Ряхово – гробищен парк/" и изграждане на инфраструктурата на широколентов интернет ... 25/07/2016

Съобщение за отваряне на ценови предложения ... 08/08/2016

Протоколи от работата на комисия ... 23/08/2016

Решение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка ... 22/08/2016

Договор с приложения ... 28/09/2016

Web design & SEO by Zashev