Search

ОП-8 от 13.04.2016г.

ОП- 8 от 13.04.2016 г.


"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле"

                                                                                                                  

Обявление ID 728907

Обявление ID 728909

Решение ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Документация за участие в открита процедура ... 13/04/2016

Решение за промяна ... 28/04/2016

Документация за участие в открита процедура ... 28/04/2016

Протокол от работата на оценителната комисия за Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се на територията на с. Юделник, с. Голямо Враново, гр. Сливо поле, с. Малко Враново, Община Сливо поле ... 25/07/2016

Протокол от работата на комисия ... 23/08/2016

Решение за прекраяване на открита процедра по реда на ЗОП ... 12/08/2016

Решение за прекраяване на открита процедра по реда на ЗОП ID 750350

Web design & SEO by Zashev