Search

Преброяване 2021

СЪОБЩЕНИЕ- Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021 ... 20/07/2020 г.

Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година.​

Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година​.

Заповед за съставяне на временна Общинска преброителна комисия в Община Сливо поле.


ПРЕБРОИТЕЛИ


Заповед за определяне на цени/ставки за извършваните дейности по Преброяване 2021 ... 17/09/2020 г.

Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори ... 17/09/2020 г.

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител – word ... 17/09/2020 г.

Бланка за попълване на автобиография ... 17/09/2020 г.

Информация за обработка на личните данни на кандидатите ... 17/09/2020 г.

Web design & SEO by Zashev