Search

Обществено обсъждане на АНАЛИЗ и предложение за Национална карта на социалните услуги

Уважаеми дами и господа,

С оглед функционалните ангажименти на Агенцията за социално подпомагане, които са законово уредени в Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво, въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, АСП извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги.

Съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги общините имат ангажимент да организират публични дискусии относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за картата, включително и такива в рамките на съвета по въпросите на социалните услуги и публикуване на интернет сайта на общинската администрация на анализа и предложението за национална карта на социалните услуги за срок от 30 дни, считано от 11.10.2023 г.

Мнения и предложения могат да се изпращат на адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“, № 1 или на електронен адрес:: slivopole@slivopole.bg


Прикачен файл- Анализ ... публикуван на 11/10/2023 г.
Прикачен файл- Национална карта на СУ ... публикувана на 11/10/2023 г.
Прикачен файл - 
Предложение в Националната карта за Община Сливо поле ... публикувано на 12/10/2023 г.
Прикачен файл -
 Времеви график - ДСП-Русе ... публикувано на 20/10/2023 г.

 

Web design & SEO by Zashev