Search

Проект Надежда за достоен живот

 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020

 


                                                             

Стартира набиране на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Личен асистент

Информация за стартиране на предоставянето на социални услуги по проект

Списък на потребителите, с които предстои да бъдат сключени договори ... 22/12/2015

Заповед за набиране и подбор на кандидати за работа на граждански договор в звено

Обява за набиране на заявления за Сътрудник социални дейности и социални услуги и домашен санитар ... 03/11/2015

Обява за набиране на заявления за Домашен помощник и Личен асистент ... 03/11/2015

Процедура за подбор на персонала ... 23/03/2016

Процедура за подбор на потребителите ... 23/03/2016

Методика за оценка на потребностите от услугата ... 23/03/2016

Правила за предоставяне на услугите "Домашен помощник" и "Личен асистент" ... 23/03/2016

Правила за предоставяне на социалната услуга психологическа помощ и подкрепа ... 23/03/2016

Правилник за вътрешния и трудовия ред... 23/03/2016

Информация за изпълнение на дейностите по проект  "Надежда за достоен живот- осигуряване на подкрепа за звено "Милосърдие" за предоставяне на иновативни социални услуги" към 30.06.2017 г. ... 03/07/2017 г.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ„ НАДЕЖДА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ-ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЗВЕНО „МИЛОСЪРДИЕ“
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „НEЗAВИCИМ ЖИВOТ” BG05M9OP001-2.002 ПO
ОПEPAТИВНA ПPOГPAМA „РAЗВИТИE НA ЧOВEШКИТE PECYPCИ“ 2014-2020,

ЗА ПЕРИОДА от 29.02.2016 до 31.10.2017...09/11/17

Съобщение за провеждане на заключителен семинар 15.12.2017 г.

Web design & SEO by Zashev