Search

"Доставка и монтаж на нови климатици за постигане на мерки за енергийна ефективност по ПРСР 2014-2

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ 

Покана до заинтересованите лица ... 06/07/2018 г.

Техническа спецификация ... 06/07/2018 г.

Образец на оферта ... 06/07/2018 г.​

 

Web design & SEO by Zashev