Search

СОО-2 от 12.07.2016г.

12.07.2016 г.


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-2/

 

Извършване на СМР за ремонт на общински сгради в населени места от територията на община Сливо поле по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Ряхово, община Сливо поле;

Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Голямо Враново, с.Малко Враново и с.Черешево, община Сливо поле;

Обособена позиция №3: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Кошарна и с. Стамболово, община Сливо поле;

Обособена позиция №4: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Борисово и с.Юделник, община Сливо поле;

 

Обява за събиране на оферти ID 9054266

Обява за събиране на оферти ... 12/07/2016

Приложения към обява за събиране на оферти ... 12/07/2016

Технически спецификации ... 12/07/2016

Отговор на въпрос ... 27/07/2016

Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 28/07/2016

Протокол от работата на комисия ... 30/08/2016

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП ... 10/09/2016

Утвърден протокол от работата на комисията ... 27/09/2016

Договор с приложения №368/ 04.10.2016 ... 12/10/2016

Договор с приложения №369/ 04.10.2016 ... 12/10/2016

Договор с приложения №370/ 04.10.2016 ... 12/10/2016

Договор с приложения №371/ 04.10.2016 ... 12/10/2016

 

Web design & SEO by Zashev