Search

Топъл обяд в Община Сливо поле

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД, СЧИТАНО ОТ 01.12.2022 Г.

№ по ред на включване

Вх.№

Три имена

Адрес

1

1

Исмаил Хасанов Мехмедов

с. Юделник, ул."Баба Тонка", №19

2

2

Илкнур Христова Пантелеева

с. Юделник, ул."Баба Тонка", №19

3

4

Зюлфие Ризаева Рюстемова

с. Стамболово, ул. "Кокиче", №7

4

17

Исмигюл Мехмедова Юмерова

с. Борисово, ул. "Вихрен", №4

5

25

Есма Исмаил Ибрямова

с. Стамболово, ул. "Простор", №11

6

45

Лилянка Илиева Георгиева

с. Ряхово, ул. "Камчия", №19А

7

46

Георги Петров Георгиев

с. Ряхово, ул. "Камчия", №19А

8

47

Гинка Данева Петрова

с. Кошарна, ул. "Байкал", №3

9

49

Марин Димитров Маринов

с. Кошарна, ул. "Вихрен", №7

10

50

Руска Марчева Маринова

с. Кошарна, ул. "Вихрен", №7

11

54

Марин Тодоров Иванов

с. Бръшлен, ул. "Лиляна Димитрова", №3

12

55

Йорданка Георгиева Иванова

с. Бръшлен, ул. "Лиляна Димитрова", №3

13

60

Дона Стоянова Досева

с. Бръшлен, ул. "Васил Левски", №37

14

63

Милен Маринов Пасев

с. Бабово, ул. "Рила", №5

15

64

Мехмед Мехмедов Ахмедов

с. Юделник, ул."Рила", №44

16

65

Минет Хасанова Ахмедова

с. Юделник, ул."Рила", №44

17

68

Исмет Исмаилов Османов

с. Юделник, ул."Цар Калоян", №2

18

69

Фатме Мехмедова Сюлейманова

с. Юделник, ул."Цар Калоян", №2

19

72

Селиха Юсеин Мустафа

с. Голямо Враново, ул."Отец Паисий", №17

20

73

Бехти Ахмед Мустафа

с. Голямо Враново, ул."Отец Паисий", №17

21

74

Петьо Димитров Димитров

с. Бабово, ул. "Дунав", №77

22

76

Венета Стоилова Ангелова

с. Ряхово, ул. "Цар Калоян", №9

23

81

Сание Юсеинова Юмерова

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №31

24

82

Снежанка Алексиева Попова

с. Голямо Враново, ул."Преслав", №14

25

84

Фатме Сали Джелилова

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №84

26

85

Саит Юсеинов Джелилов

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №84

27

86

Мюрвет Якубова Идиризова

с. Борисово, ул. "Александър Стамболийски", №17

28

89

Селиме Ахмедова Рюстемова

с. Кошарна, ул. "Еделвайс", №1

29

97

Ангелина Петрова Рашкова

с. Бръшлен, ул. "Цар Калоян", №3

30

98

Вардитер Васили Варданян

с. Бръшлен, ул. "Рила", №5

31

101

Неджати Емин Минджир

с. Юделник, ул. "Ал. Константинов", №5

32

102

Бедри Апти Изет

с. Голямо Враново, ул."Асен Златаров", №5

33

106

Владислав Маринов Маринов

с. Юделник, ул."Мургаш", №11

34

109

Любен Цвятков Маринов

с. Юделник, ул."Пирин", №2

35

110

Данка Маринова Маринова

с. Юделник, ул."Пирин", №2

36

118

Димитър Йорданов Пасев

с. Кошарна, ул. "Албена", №8

37

125

Шаин Шерифов Еминов

с. Голямо Враново, ул."Дунав", №21

38

130

Трифон Петров Трифонов

с. Бръшлен, ул. "България", №33

39

131

Малинка Стефанова Трифонова

с. Бръшлен, ул. "България", №33

40

138

Шейнур Фейзулов Мехмедов

с. Юделник, ул."Иван Вазов", №20

41

139

Алдин Исайев Исайев

с. Стамболово, ул. "Простор", №13

42

150

Сейфи Азисов Мустафов

с. Кошарна, ул. "Хан Аспарух", №6

43

152

Джеврие Хайриева Кяшифова

гр. Сливо поле, ул. "Лом", №2

44

156

Румен Велчев Белчев

с. Бръшлен, ул. "Панайот Хитов", №13

45

162

Алайдин Акифов Керимов

с. Малко Враново, ул. "Иван Вазов", №4

46

163

Сечкин Алайдинов Акифов

с. Малко Враново, ул. "Иван Вазов", №4

47

164

Осман Сашев Обретенов

с. Голямо Враново, ул."Петрохан", №6

48

170

Елена Борисова Йорданова

с. Кошарна, ул. "Албена", №6

49

173

Фикри Али Мехмедали

с. Малко Враново, ул. "Стефан Караджа", №5А

50

177

Асен Иванов Стефанов

с. Стамболово, ул. "Простор", №32

51

180

Данаил Стефанов Станчев

с. Бръшлен, ул. "Д-р Петър Берон", №2

52

181

Недред Рамаданов Мустафов

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №13

53

183

Гален Тодоров Григоров

с. Бабово, ул. "Елин Пелин", №16

54

190

Сергей Антонов Сергеев

с. Малко Враново, ул. "Еделвайс", №19

55

195

Зоя Сабинова Ранкова

с. Голямо Враново, ул."Стара планина", №15

56

199

Назми Тахиров Халилов

гр. Сливо поле, ул. "Искър", №1

57

200

Илияна Силвестрова Камбурова

с. Борисово, ул. "Кирил и Методий", №21

58

203

Йордан Иванов Шанев

с. Юделник, ул."Иван Вазов", №18

59

206

Анатоли Петев Димитров

с. Борисово, ул. "Васил Левски", №12

60

207

Гинка Парашкевова Маринова

с. Кошарна, ул. "Захари Стоянов", №16

61

212

Лиляна Стоянова Стоянова

с. Кошарна, ул. "Тинтява", №10

62

215

Мехмед Ахмедов Мусов

с. Юделник, ул."Христо Ботев", №20

63

217

Мюхмейдин Исмаилов Мемишев

с. Кошарна, ул. "Иван Вазов", №7

64

219

Орхан Наимов Мехмедов

с. Стамболово, ул. "Тракия", №5

65

221

Севгюл Сали Ибрахим

с. Бръшлен, ул. "Г. С. Раковски", №19

66

224

Нурал Стефанов Ковачев

с. Голямо Враново, ул."Камчия", №7

67

231

Петя Илиева Илиева

с. Бръшлен, ул. "Александър Стамболийски", №11

68

234

Ехлиман Скендер Сали

с. Голямо Врнаово, ул. "Хан Аспарух", №40

69

243

Ерол Ферадов Халилов

с. Стамболово, ул. "Стара планина", №2

70

247

Милко Асенов Асенов

с. Голямо Враново, ул."Панайот Хитов", №10

71

252

Белгинай Бейханова Ремзиева

с. Стамболово, ул. "Простор", №1

72

253

Алие Юмерова Илиязова

с. Кошарна, ул. "Н. Й. Вапцаров", №17

73

254

Нюрвет Исметов Арифов

с. Кошарна, ул. "Н. Й. Вапцаров", №17

74

261

Николай Георгиев Кръстев

с. Бръшлен, ул. "Неофит Рилски", №3

75

262

Величка Диитрова Митева

с. Ряхово, ул. "Цар Борис 1", №35

76

263

Мусафе Ибрямова Сеидова

с. Малко Враново, ул."Юндола", №22

77

273

Алеко Сабинов Алеков

с. Малко Враново, ул."Юндола", №17

78

282

Джумазие Скендерова Мехмедова

 гр. Сливо поле, ул. "Константин Иречек", №5

79

286

Севдие Юсеинова Хасанова

 гр. Сливо поле, ул."Тракия", №7

80

293

Веселин Николов Кунчев

 с. Ряхово, ул. "Цар Калоян", №33

81

3

Фатме Мустафова Неджибова

с. Борисово, ул. "Мургаш", №8

82

8

Дона Маринова Петрова

с. Стамболово, ул. "Георги Бенковски", №2

83

13

Димитър Андреев Маринчев

с. Кошарна, ул. "Родопи", №23

84

14

Сашо Стефанов Станчев

с. Борисово, ул. "Захари Стоянов", №6

85

15

Георги Симеонов Стоянов

с. Бръшлен, ул. "Трайчо Костов", №10

86

16

Никола Славчев Николов

с. Борисово, ул. "Кирил и Методий", №29

87

29

Бедрие Махмудова Юсеинова

с. Голямо Враново, ул."Ропотамо", №1

88

30

Айше Али Акиф

с. Голямо Враново, ул."Стара планина", №19

89

39

Иван Панайотов Георгиев

с. Кошарна, ул. "Байкал", №1

90

40

Иванка Живкова Георгиева

с. Кошарна, ул. "Байкал", №1

91

42

Добромир Бориславов Христов

с. Ряхово, ул. "Александър Стамболийски", №14

92

43

Айриш Скендерова Хасанова

с. Голямо Враново, ул. "Вихрен", №4

93

51

Лазар Николов Лазаров

с. Борисово, ул. "Одрин", №11

94

56

Севда Александрова Серафимова

с. Малко Враново, ул. "Юндола", №6

95

57

Кирил Асенов Кирилов

с. Малко Враново, ул. "Юндола", №37

96

61

Тинка Димитрова Маринова

с. Кошарна, ул. "Албена", №1

97

62

Венетка Николова Георгиева

с. Голямо Враново, ул."Д-р Петър Берон", №27

98

67

Пенчо Добрев Пенев

с. Борисово, ул. "Кирил и Методий", №19

99

75

Лиляна Петрова Василева

с. Ряхово, ул. "Цар Калоян", №9

100

77

Виолета Ванева Върбанова

с. Юделник, ул."Хан крум", №10

101

91

Зюхтю Лютфиев Фаиков

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №53

102

107

Марин Маринов Христов

с. Юделник, ул."Мургаш", №11

103

108

Добринка Герчева Христова

с. Юделник, ул."Мургаш", №11

104

112

Реджеб Джелил Помак

с. Малко Враново, ул. "Еделвайс", №8

105

115

Бее Али Ибишева

с. Голямо Враново, ул."Канала", №2

106

116

Садие Шукри Исаева

с. Стамболово, ул. "Йордан Йовков", №5

107

121

Недрет Османова Велиева

с. Голямо Враново, ул."Ропотамо", №4

108

135

Ана Стефанова Манасиева

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №1а

109

137

Данка Петкова Минева

с. Борисово, ул. "Петър Берон", №9

110

148

Ембие Реджеб Даил

с. Голямо Враново, ул."Охрид", №11

111

159

Маргарита Иванова Колева

с. Ряхово, ул. "Цар Симеон", №7

112

175

Шамси Мустафов Захариев

с. Стамболово, ул. "Простор", №11

113

184

Нежван Хюсеинова Юсеинова

с. Малко Враново, ул. "Юндола", №29

114

191

Исмаил Ахмедов Караахмедов

с. Голямо Враново, ул. "Хан Аспарух", №38

115

193

Дамян Минев Минев

с. Юделник, ул."Родопи", №10

116

197

Сергей Иванович Хрипунов

с. Ряхово, ул. "Хан Аспарух", №32

117

198

Красимир Славчев Новаков

с. Ряхово

118

211

Недко Семов Пасев

с. Кошарна, ул. "Рила", №1

119

222

Милко Симеонов Димитров

с. Ряхово, ул. "Поп Харитон", №4

120

246

Владимир Недляков Недялков

с. Бръшлен, ул. "Добрич", №11

121

250

Цветана Петрова Георгиева

с. Ряхово, ул. "Ген. Заимов", №14

122

264

Фатме Алиосманова Салиева

с. Малко Враново, ул."Дунав", №7

123

266

Ангел Янков Георгиев

с. Ряхово, ул. "Кирил и Методий",№9

124

274

Гина Стоянова Белчева

с. Бръшлен, ул. "Стефан Караджа", №4

125

27

Исмет Хабилов Юсеинов

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №4

126

28

Зюлфие Алиева Юсеинова

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №4

127

33

Илмие Алишева Ахмедова

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №7

128

34

Демир Асенов Асенов

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №2Б

129

35

Иван Георгиев Иванов

с. Борисово, ул. "Стефан Караджа", №1

130

36

Недко Ангелов Симеонов

с. Голямо Враново, ул."Охрид", №14

131

37

Рени Досева Москова

с. Голямо Враново, ул."Охрид", №14

132

38

Ремзи Мехмед Махмуд

с. Кошарна, ул. "Опълченска", №13

133

44

Шюкрие Халидова Ахмедова

с. Кошарна, ул. "Хан Аспарух", №1

134

53

Айше Юсеинова Джамбазова

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №16

135

66

Еленка Георгиева Атанасова

с. Стамболово, ул. "Панайот Волов", №1

136

71

Стефка Данева Маринова

с. Кошарна, ул. "Тодор Каблешков", №8

137

95

Маринка Алексиева Сарова

с. Малко Враново, ул. "Цар Асен", №1

138

96

Медиха Юзеирова Ахмедова

с. Юделник, ул."Родопи", №2

139

99

Елена Йорданова Божилова

с. Бръшлен, ул. "Витоша", №5

140

100

Никола Маринов Божилов

с. Бръшлен, ул. "Витоша", №5

141

103

Мехмед Салиев Махмудов

с. Голямо Враново, ул."Охрид", №10

142

117

Петра Желева Пасева

с. Кошарна, ул. "Албена", №8

143

120

Юлия Симеонова Айвазова

с. Стамболово, ул. "Простор", №25

144

122

Хамза Тахиров Адилов

с. Юделник, ул."Ропотамо", №1

145

123

Руска Панайотова Георгиева

с. Кошарна, ул. "Тодор Каблешков", №10а

146

124

Велико Панайотов Георгиев

с. Кошарна, ул. "Тодор Каблешков", №10а

147

134

Назмие Реджебова Исмаилова

с. Кошарна, ул. "Бузлуджа", №3

148

136

Татяна Георгиева Петкова

с. Бръшлен, ул. "Панайот Хитов", №4

149

104

Гергана Пашева Махмудова

с. Голямо Враново, ул."Охрид", №10

150

144

Гюлбюш Мустафова Алиева

с. Стамболово, ул. "Независимост", №24

151

146

Софка Йосифова Манасиева

с. Малко Враново, ул. "Хаджи Димитър", №7В

152

147

Желю Алеков Ковачев

с. Малко Враново, ул. "Хаджи Димитър", №7В

153

149

Садифе Салиева Юсуфова

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №15

154

151

Садия Ахмед Ахмед

с. Голямо Враново, ул."Дунав", №9

155

165

Емилия Алекова Асенова

с. Голямо Враново, ул."Ген. Владимир Заимов", №2Б

156

166

Северин Обретенов Игнатов

с. Голямо Враново, ул."Ген. Владимир Заимов", №2Б

157

167

Метин Идаитов Юсеинов

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №32

158

168

Силвана Ангелова Якимова

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №32

159

204

Северина Романова Манасиева

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №52

160

205

Сабри Алиев Мехмедов

с. Малко Враново, ул. "Хаджи Димитър", №7Б

161

218

Валентина Атанасова Илиева

с. Бръшлен, ул. "Цар Симеон", №1

162

248

Здравко Петров Йорданов

с. Бръшлен, ул. "Цар Калоян", №8

163

283

Айше Исмаилова Исмаилова

 гр. Сливо поле, ул. "Преслав", №1

164

290

Анифе Хасанова Исуфова

 

165

6

Невяна Петрова Друмева

с. Голямо Враново, ул."Любен Каравелов", №3

166

9

Величка Йорданова Маринова

с. Голямо Враново, ул."Преслав", №4

167

11

Афифе Ислямова Яшарова

с. Кошарна, ул. "Остър меч", №2

168

18

Велико Стоянов Ангелов

с. Голямо Враново, ул."Александър Стамболийски", №9

169

21

Фатме Юсуфова Сеид

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №19

170

22

Юсеин Мехмедали Сеид

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №19

171

31

Левен Левенов Хаджиев

с. Голямо Враново, ул."Мургаш", №8

172

32

Мария Иванова Петрова

с. Бръшлен, ул. "Петко Славейков", №11

173

93

Румен Григоров Тодоров

с. Бръшлен, ул. "Панайот Хитов", №42

174

94

Пенка Василева Тодорова

с. Бръшлен, ул. "Панайот Хитов", №42

175

52

Емил Асенов Джамбазов

с. Малко Враново, ул. "Черно море", №16

176

70

Диана Данаилова Данаилова

с. Малко Враново, ул. "Дунав", №11

177

80

Младен Александров Серафимов

с. Малко Враново, ул. "Хаджи Димитър", №16

178

83

Петранка Илиева Грозданова

с. Бръшлен, ул. "Рила", №1

179

87

Басри Ебайзеров Мехмедов

с. Малко Враново, ул. "Тулча", №6

180

88

Ремзие Джемалова Ебайзерова

с. Малко Враново, ул. "Тулча", №6

181

90

Красимира Георгиева Маринова

с. Ряхово, ул. "Искър", №20

182

92

Мюневер Даудова Ибрямова

с. Кошарна, ул. "Опълчеснка", №21

183

111

Хатидже Шабанова Юсеинова

с. Голямо Враново, ул."Ген. Владимир Заимов", №10

184

113

Сандьо Петров Костов

с. Кошарна, ул. "Албена", №3

185

114

Доца Димитрова Костова

с. Кошарна, ул. "Албена", №3

186

127

Асие Еюбова Юсуфова

с. Голямо Враново, ул."Хан Аспарух", №4

187

128

Алисе Исмаилова Ангелова

с. Голямо Враново, ул."Мургаш", №6

188

129

Левен Алеков Ангелов

с. Голямо Враново, ул."Мургаш", №6

189

133

Йордан Йорданов Йорданов

с. Юделник, ул."Възраждане", №45

190

140

Маргарита Антонова Кунчева

с. Малко Враново, ул. "Тулча", №26

191

141

Гинка Генчева Павлова

с. Кошарна, ул. "Захари Симеонов", №14

192

145

Росица Николова Велчева

с. Бръшлен, ул. "Отец Паисий", №12

193

153

Детелина Илиева Асенова

с. Малко Враново, ул. "Стара планина", №14

194

154

Румянка Георгиева Маринова

с.Кошарна, ул. "Васил Левски", №13

195

155

Марин Борисов Маринов

с.Кошарна, ул. "Васил Левски", №13

196

157

Георги Петров Христов

с. Ряхово, ул. "Отец Паисий", №17

197

158

Николай Стоянов Спасов

с. Малко Враново, ул. "Възраждане", №19

198

160

Кадрие Хасанова Алиева

с. Голямо Враново, ул. "Мургаш", №18

199

161

Ремзи Хасанов Алиев

с. Голямо Враново, ул. "Мургаш", №18

200

172

Маргарита Йосифова Маркова

с. Бръшлен, ул."Ал. Стамболийски", №29

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД, СЧИТАНО ОТ 01.12.2022 Г. ... публикуван на 25/11/2022 г.

 


 

ПРОГРАМА "ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",  ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR003-1.001 - ТОПЪЛ ОБЯД.

 

Община Сливо поле съобщава на своите граждани, че стартира проект „Топъл обяд в община Сливо поле“. Предоставянето на топъл обяд по проекта ще стартира на 01.12.2022 г.

Проектът се реализира в периода 01.12.2022 – 30.09.2025 г.  като па 01.11.2022 г. стартира набирането на заявления-декларации от кандидатите за получаване на подпомагането с топъл обяд, представители на целевите групи, както следва:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  1. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

 

За Община Сливо поле приоритет за включване в проекта са самотните възрастни хора и лицата с увреждания с ниски доходи, които не получават помощ от близки и роднини.

С топъл обяд ще бъдат подпомогнати около 200 лица, представители на целевите групи за период от 34 месеца.

Бюджетът на проекта е на стойност: 519 475.20 лв.

Място на реализиране на проекта: населените места на община Сливо поле

Проектът се реализира чрез Програма "Храни и основно материално подпомагане",  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.

Желаещите да се възползват от помощта могат да подадат заявления във фронт-офиса на община Сливо поле на адрес: гр. Сливо поле, пл.“Демокрация“, №1 или офиса на проекта в с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2 а, втори етаж, ЦСРИ „Здравец“.

Телефон за връзка: 08 133 2559

 


Обява за набиране на потребители по проект „Топъл обяд в община Сливо поле“

 

 

Община Сливо поле набира потребители по проект  №  BG05SFPR003-1.001-0089-С01 „Топъл обяд в община Сливо поле“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане",  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд.

Допустимите целеви групи по програмата са:

 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  1. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; При идентифицирането на нуждаещите се от подкрепа лица от целевите групи ще съблюдават всички цели на програмата, като целта е да се отговори в най-пълна степен на нуждите на хората в отговор на обективната ситуация.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Приложение 1 – Заявление-декларация (по образец);
  2. Приложение 6-Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);
  3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка);
  4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (ако е приложимо).

Срокът за прием на заявления в първи етап е 15.11.2022 г. След тази дата приетите заявления ще бъдат обработени, подадени за оценка, но ще останат в листа чакащи за включване.

Заявление-декларация може да бъде получено и от деловодството на Община Сливо поле и офиса на проекта в с. Ряхово, ул. „Бачо Киро“, № 2а, ЦСРИ „Здравец“, втори етаж на сградата на Здравната служба .

 

Телефон за информация: 08 133 2559

 


 

Web design & SEO by Zashev