Search

Търгове, конкурси


ЗАПОВЕДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, насрочен за 04.06.2024 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 15/05/2024 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, насрочен за 21.05.2024 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 02/05/2024 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, насрочен за 16.05.2024 г. от 11:00 ч. ... публикувана на 30/04/2024 г.

Заповед да провеждане на търг за продажба на имот -  частна общинска собственост на 16.05.2024 г. ... публикувана на 30/04/2024 г.

Заповед за провеждане на търг за продажба на недвижим имот, насрочен за 14.05.2024 г., 10,00 часа ... публикувана на 29/04/2024 г.

Заповед за търг за продажба на недвижим имот, за дата 09.04.2024 г., 11,00 часа ... публикувана на 21/03/2024 г.

Заповед за търг за наем на земеделска земя и създадените върху нея трайни насаждения, за дата 09.04.2024 г., 10,45 часа ... публикувана на 21/03/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 09.04.2024 год. от 10,30 часа. ... публикувана на 21/03/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 09.04.2024 год. от 10,00 часа. ... публикувана на 20/03/2024 г.

Заповед за търг за наем на пасища, насрочен за 28.03.2024 г. ... публикувана на 11/03/2024 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на вещи – конски каруци и училищни автобуси, с дата на провеждане 26.03.2024 г. ... публикувана на 06/03/2024 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, насрочен за 19.03.2024 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 29/02/2024 г.

Заповед за обявяванпе на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – Общинска собственост – насрочен за 05.03.2024 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 14/02/2024 г.

Заповед за насрочване на търг, с дата на провеждане 29.02.2024 г. ... публикувана на 12/02/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 29.02.2024 год. ... публикуван на 08/02/2024 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, насрочен за 27.02.2024 г. от 10:30 ч. ... публикувана на 07/02/2024 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, насрочен за 27.02.2024 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 07/02/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 30.01.2024 год. ... публикувана на 10/01/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска  собственост, насрочен за 23.01.2024 год. ... публикувана на 04/01/2024 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 21.11.2023 год. ... публикувана на 25/10/2023 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, насрочен за 17.10.2023 г. от 10:00 ч. ... публикувана на 27/09/2023 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, насрочен за 17.10.2023 г. от 10:30 ч. ... публикувана на 27/09/2023 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска  собственост, насрочен за 12.10.2023 год. ... публикувана на 21/09/2023 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - публична общинска  собственост, с начин на трайно ползване – пасища , насрочен за 05.10.2023 год. ... публикувана на 14/09/2023 г.

Заповед за провеждане на търг за наем на общински имот, с дата на провеждане 29.08.2023 г. ... публикувана на 16/08/2023 г.

Заповедта е за провеждане на търг за продажба ... публикувана на 26/07/2023 г.​

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 25.07.2023г. ... публикувани на 06/07/2023 г.

Заповед за провеждане на таен търг за отдаване под наем на общинска земя за 06.07.2023 г. ... публикувана на 16/06/2023 г.

Заповед за откриване на тръжна процедура с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, с дата на провеждане 22.06.2023 г. ... публикувана на 02/06/2023 г.

Заповед за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на общински имот, с дата на провеждане 20.06.2023 г. ... публикувана на 02/06/2023 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост насрочен за 06.06.2023 г. ... дата на публикуване 19/05/2023 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 13.06.2023 год. ... публикувана на 19/05/2023 г.

Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на общински движими вещи – автобуси, товарен автомобил ИФА и конски каруци, с дата на провеждане 06.06.2023 г. ... публикувана на 17/05/2023 г.

Заповед за откриване на тръжна процедура за наем на общински имот, с дата на провеждане 30.05.2023 г. ... публикувана на 12/05/2023 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, с дата на провеждане 25.04.2023 г. ... публикувана на 07/04/2023 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 11.04.2023 год.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, с дата на провеждане 30.03.2023 г. ... публикувана на 14/03/2023 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на имоти – частна общинска собственост – дата 23.03.2023 г. , 10:00 ч. ... публикувана на 06/03/2023 г.

Заповед за провеждане на търг за наем на пасища, за дата 21-02-2023 година ... публикувана на 03/02/2023 г.

Заповед за повторно заседание на конкурсна комисия за отдаване под наем на общинска земеделска земя, с дата на заседаване 07.02.2023 година ... публикувана на 27/01/2023 г.

Заповед за търг за продажба на движими вещи и АВТОБУСИ, с дата на провеждане 14-02-2023 г. ... публикувана на 27/01/2023 г.

Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем и аренда на общински имоти, с дата на провеждане 31.01.2023 година ... публикувана на 16/01/2023 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост с НТП „нива” и НТП  „лозе”, насрочен за 24.01.2023 год. ... публикувана на 05/01/2022 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за наем на общински имот за 23.12.2022 г. ... публикувана на 07/12/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, насрочен за 15.12.2022 год., 10,30 часа. ... публикувана на 29/11/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасища, за срок от една стопанска година насрочен за 15.12.2022 год. от 10,00 часа. ... публикувана на 29/11/2022 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост с дата на провеждане 08.12.2022 г. ... публикувана на 21/11/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на земя, който ще се проведе на 29.11.2022 г. ... публикувана на 09/11/2022 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 08/11/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, насрочен за 08.11.2022 год. ... публикувана на 20/10/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общински имоти ... публикувана на 04/10/2022 г.

Заповед за обявяване на конкурс за наем на общински имот ... публикувана на 29/09/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 18.10.2022 год. ... 28/09/2022 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост с дата на провеждане 06.10.2022 г. ... публикувана на 20/09/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 13.10.2022 год. ... публикувана на 19/09/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на вещи-частна общинска собственост, с дата на провеждане 20.09.2022 г., 10:00 часа ... публикувана на 02/09/2022 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост с дата на провеждане 20.09.2022 г. ... публикувана на 01/09/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общински земеделски земи на 13.09.2022 г., 10:00 часа ... публикувана на 24/08/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за аренда на земеделски земи на 08.09.2022 г., 10:30 часа ... публикувана на 18/08/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба на имот – частна общинска собственост на 08.09.2022 г., 10:00 часа ... публикувана на 18/08/2022 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху застроено дворно място с площ от 1000 кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващо УПИ I-255 в кв. 46 по действащия регулационен план на с. Голямо Враново за реализирането на втора самостоятелно съществуваща сграда - лятна кухня със застроена площ до 80 кв.м. (осемдесет квадратни метра), с дата на провеждане 16.08.2022 г.,10.00 часа ... публикувана на 28/07/2022 г.

Заповед за обявяване на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, насрочен за 11.08.2022 год. ... публикувана на 21/07/2022 г.

Заповед за обявяване на търг с явно наддаване за наем на общински имоти, с дата на провеждане 14.07.2022 г., 10,00 часа ... публикувана на 24/06/2022 г.

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за наем на земеделски земи, с дата на провеждане 05.07.2022 г., 09,00 часа ... публикувана на 17/06/2022 г.

Заповед за насрочване на търг за наем на пасище за дата 17.05.2022 г. ... публикувана на 13/05/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост с НТП - „Нива ” и НТП - „Лозе”, насрочен за 17.05.2022 год. ... публикувана на 21/04/2022 г.

Заповед за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана  на 20/04/2022 г.

Заповед за насрочване на търг за наем на недвижими имоти за дата 19.04.2022 г. ... публикувана на 01/04/2022 г.

Заповед за провеждане на търг за аренда на земеделски земи, с дата на провеждане 17.03.2022 г. ... публикувана на 28/02/2022 г.

Заповед за провеждане на търг за наем на общински имоти, с дата на провеждане 10.03.2022 г. ... публиквана на 17/02/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост с НТП - „Нива ” и НТП - „Лозе”, насрочен за 24.02.2022 год. ... публикувана на 04/02/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общ. пасища, за дата  08.02.2022 г. ... публикувана на 20/01/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за продажба, който ще се проведе на 03 февруари 2022 г. ... публикувана на 17/01/2022 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общ. пасища, за дата  25.01.2022 г. ... публикувана на 07/01/2021 г.

Заповед за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ  върху застроено дворно място – частна общинска собственост с площ от 890 кв.м. (осемстотин и деветдесет квадратни метра), представляващо УПИ І-1016, кв.120 по действащия регулационен план на град Сливо поле ... публикувана на 26/11/2021 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на недвижими имоти, за дата 07.12.2021 г., 10,30 ч. ... публикувана на 19/11/2021 г.

Заповед за обявяване на търг за аренда на земя, за дата 07.12.2021 г., 10,00 ч. ... публикувана на 19/11/2021 г.

Заповед за частична отмяна на заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на общински имоти, насрочен за 26.10.2021 г. ... публикувана на 21/10/2021 г.

Заповед за обявяване на конкурс за наем на общ. имот, с дата на провеждане 04.11.2021 г. ... публикувана на 19/10/2021 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на общ. имоти, с дата на провеждане 26.10.2021 г. ... публикувана на 06/10/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване с дата на провеждане 02.09.2021 г. ... публикувана на 19.08.2021 г.

Заповед за обявяване на публично оповестен конкурс с дата на провеждане 02.09.2021 г. ... публикувана на 19.08.2021 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 30/07/2021 г. 

Заповед за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост на 12.08.2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Сливо поле, находяща се на втория етаж в сградата на Общината в гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1 ... публикувана на 28/07/2021 г.

Заповед за обявяване на търг с явно наддаване за наем на части от имоти в горски територии за дивечови ниви, с дата на провеждане 23.7.2021 г. ... публикувана на 06/07/2021 г.

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за наем на земи, с дата на провеждане 22.7.2021 г. ... публикувана на 06/07/2021 г.

Заповед за публичен търг за продажба, който ще се проведе на 24.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – за дата 23.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 29.06.2021 г. ... публикувана на 08/06/2021 г.

Заповед за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 04/06/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – за дата 18.06.2021 г. ... публикувана на 01/06/2021 г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с дата на провеждане 10.06.2021 г. ... публикувана на 25/05/2021 г.

Заповед за насрочване на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, който ще се проведе на 13.05.2021 г. ... публикувана на 26/04/2021 г.

Заповед за насрочване на търг за отдаване под наем на общински имоти за дата 13.04.2021 г. ... публикувана на 25/03/2021 г.

Заповед за нова дата 25.03.2021 г. на провеждане на обявения за 1 декември 2020 г. търг за отдаване под наем на общински пасища ... публикувана на 19/03/2021 г.


Заповед за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти на 16.03.2021 г. ... публикувана на 01/03/2021 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти, с дата на провеждане 28.01.2021 г., 10:00 часа ... публикувана на 12/01/2021 г.

Заповед за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА на недвижим имот – частна общинска собственост ... публикувана на 02/12/2020 г.

Заповед за отлагане провеждането на търга за отдаване под наем на пасища, насрочен за 01.12.2020 г. ... публикувана на 26/11/2020 г.

Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за наем на земеделски земи, с дата на провеждане 08.12.2020 г. ... публикувана на 18/11/2020 г.​

Заповед за обявяване на търг за наем на пасища, с дата на провеждане 01.12.2020 г. ... публикувана на 12/11/2020 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост ... публикувана на 07/10/2020 г.

Заповед за обявяване на конкурс за отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Сливо поле ... публикувана на 02/10/2020 г.​

Заповед за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 23/07/2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – за дата 16.07.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Заповед за частично прекратяване на провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 30.06.2020 г. ... публикувана на 15/06/2020 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – за дата 30.06.2020 г. ... публикувано на 11/06/2020 г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. РЯХОВО – за дата 18.06.2020 г. ... публикувано на 02/06/2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя ... 23/04/2020 г.​

Нова дата за провеждане на публичния търг за отдаване под наем на общински имоти, с дата на провеждане 28.04.2020 г., първоначално насрочен за 19.03.2020 г., ... публикувано на 21/04/2020 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на недвижими нежилищни имоти, с дата на провеждане 19.03.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за аренда на земеделски имоти с дата на провеждане 20.02.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за наем на пасища с дата на провеждане 25.02.2020 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за наем на недвижими имоти – общинска собственост, с дата на провеждане 09.01.2020 г.

Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на общински недвижим имот на 05.12.2019 г.

Заповед за обявяване на конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот на 03.12.2019 г.

Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти 19.09.2019 г.

Заповед за oбявяване на публичен търг с дата на провеждане 13.08.2019 г.

Заповед за oбявяване на публичен търг с дата на провеждане 18.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на земеделски земи ... 20/06/2019 г.

Заповед за класираните на първо място участници в търга, проведен на 30.05.2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на земеделски земи ... 07/06/2019 г.

Заповед за oбявяване на търг за наем на недвижими имоти с дата на провеждане 20.06.2019 г. ... 05/06/2019 г.

Заповед за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост ... 23/05/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 13/05/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост ... 02/04/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 18/03/2019 г.

Открит конкурс за възлагане на дейностите: добив на прогнозно количество дървесина от горски територии, собственост на Община Сливо поле и товарене, транспортиране и разтоварване на добитата дървесина до обекти на възложителя през 2019 г. ... 12/03/2019 г.

Заповед за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле ... 07/02/2019 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 22/01/2019 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери, считано за стопанската 2018/2019 година, за срок една стопанска година, с предназначение за паша на селскостопански пасищни животни и добив на сено, находящи се на територията на община Сливо поле ... 09/01/2019 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 31/12/2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 13.12.2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години ... 12/12/2018 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 29/11/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 22/11/2018 г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 02/11/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 29/10/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху незастроено дворно място – частна общинска собственост ... 05/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери, считано за стопанската 2018/2019 година ... 02/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2018 година, за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 20/07/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери ... 04/07/2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ДОБИВ НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ И ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ОБЕКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕЗ 2018 Г. ... 07/06/2018

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години... 06/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот– частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години... 06/06/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 01/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 18/05/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост ... 15/05/2018 г.

Заповд за търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, с предназначение за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 27/04/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 29/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 13/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Сливо поле ... 16/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 15/01/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 10/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 28/12/2017 г.

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост... 29/11/2017 г.

Заповед за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на обект „Бивш декоративен и овощен разсадник – село Стамболово“ ... 17/11/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) стопански години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 14/11/2017 г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот – публична общинска собственост и поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, за срок от 15 /петнадесет/ стопански години ... 19/10/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 27/09/2017 г.

Заповед за промяна на заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 25/09/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 13/09/2017

Заповед за търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 12/09/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост,  с начин на трайно ползване пасище, мера, за срок от 1 /една/ стопанска година ... 11/09/2017 г.​

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 03/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем и аренда на недвижими имоти, представляващи публична и частна общинска собственост ... 21/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 06.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 05.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 05.06.2017 г.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имоти общинска собственост ... 01.06.2017 г.  

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост проведен на 10.05.2017 г.

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост, който ще се проведе на 10.05.2017 г​

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.04.2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти на 13.04.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.03.2017 г.
Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/02/2017

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24,02.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 22.12.2016 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24.01.2017 г.


ЗАПОВЕДИ ЗА КЛАСИРАНЕ/СПЕЧЕЛИЛИ


Препис на заповед за спечелили участници от търга с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, проведен на 21.05.2024 г. ... публикувана на 27/05/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга участник от проведения на 16.05.2024 г., публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост ... публикуван на 22/05/2024 г.

Препис на заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на недвижим имот, проведен на 14.05.2024 г. ... публикуван на 16/05/2024 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти - общинска собственост, проведен на 09.04.2024 г. от 10,30 часа ... публикувана на 11/04/2024 г. 

Заповед за обявяване на спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти - общинска собственост, проведен на 09.04.2024 г. от 10,00 часа ... публикувана на 11/04/2024 г. 

Заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на имот в землище с. РЯХОВО, проведен на 09.04.2024 г. , 11 часа ... публикувана на 10/04/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за наем на пасища в землище с. БОРИСОВО, проведен на 28.03.2024 г., 10 часа ... публикувана на 29/03/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на вещи, проведен на 26.03.2024 г., 10 часа ... публикувана на 29/03/2024 г.

Заповед за определяне  на спечелил участник от проведения на 19.03.2024 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ... публикувана на 20/03/2024 г.​

Препис на заповед за спечелили участници от търга за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост, проведен на 05.03.2024 г. ... публикувана на 11/03/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга, проведен на 29.02.2024 г. ... публикувана на 01/03/2024 г.

Заповед за определяне  на спечелилите участници от проведения на 27.02.2024 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикуван на 29/02/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 27.02.2024 г. публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост ... публикуван на 29/02/2024 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти - общинска собственост, проведен на 29.02.2024 г. ... публикуван на 29/02/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за наем на общ. имоти, проведен на 30.01.2024 г. ... публикувана на 02/02/2024 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга за наем на общ. имоти, проведен на 23.01.2024 г. ... публикувана на 01/02/2024 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти - общинска собственост, проведен на 21.11.2023 г. ... публикувана на 22/11/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 17.10.2023 г. търг с ТАЙНО наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 26/10/2023 г.

Заповед за определяне спечелилите участници от проведения на 17.10.2023 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост ... публикувана на 24/10/2023 г.

Протокол от проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, проведен на 17.10.2023 г. ... публикуван на 20/10/2023 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на  недвижими имоти - общинска собственост, проведен на 12.10.2023 г. ... публикувана на 13/10/2023 г.

Заповед за обявяване на недопуснат кандидат от проведения на 05.10.2023 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост ... публикувана на 06/10/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за наем на земя, проведен на 29.08.2023 г. ... публикувана на 01/09/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга участници в проведения на 10 август 2023 г. публичен търг за продажба на имоти - общинска собственост ... публикувана на 17/08/2023 г.

Препис на протокола от проведения на 25.07.2023г. търг за отдаване под наем на земеделска земя и препис на заповедта за обявяване на спечелилия търга ... публикувани на 27/07/2023 г.

Препис на протокола от проведения на 06.07.2023г. търг за отдаване под наем на земеделска земя ... публикувана на 10/07/2023 г.

Заповед за определяне на класирания участник в търга за наем на земеделска земя, проведен на 06.07.2023г. ... публикувана на 10/07/2023 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга за наем на земеделски земи, проведен на 22.06.2023 г. Препис на протокола от търга и данни за офертите на всички допуснати участници ... публикувана на 29/06/2023 г.

Заповед за обявяване на спечелилия търга, проведен на 20.06.2023 г. ... публикувана на 23/06/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 13.06.2023 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-  общинска собственост ... публикувана на 19/06/2023 г.

Заповед за определяне спечелилите проведения на 06.06.2023 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Сливо поле ... публикувана на 14.06.2023 г.​

Заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на вещи, проведен на 06.06.2023 г. ... публикувана на 12/06/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 25.04.2023 г. публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост ... публикувана на 28/04/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 11.04.2023 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-  общинска собственост ... публикувана на 21/04/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 30.03.2023 г. публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост ... публикувана на 05/04/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 23.03.2023 г. публичен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 27/03/2023 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за продажба на движими вещи, проведен на 14-02-2023 година ... публикувана на 22/02/2023 г.

Заповед за обявяване на спечелилия участник в конкурса, проведен на 07-02-2023 година ... 07/02/2023 г.

Заповед за обявяване на спечелилите участници в търга, проведен на 31.01.2023 година ... публикувана на 03/02/2023 г.​

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 24.01.2023 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти-  общинска собственост с НТП – нива и НТП – лозе ... публикувана на 26/01/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелилия търга за наем на общински имот, проведен на 23.12.2022 г. ... публикувана на 05/01/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник от проведения на 08.12.2022 г. публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост ... публикувана на 21/12/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелилия търга за наем на земя, проведен на 29.11.2022 г. Протокол от заседанието на тръжната комисия ... публикувани на 05/12/2022 г.

Заповед за определяне спечелилите участници от проведения на 24.11.2022 г. публичен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 30/11/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 08.11.2022 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти-  общинска собственост с НТП – нива … публикувана на 11/11/2022 г.

Протокол на комисията от проведения конкурс за наем на общинска земеделска земя на 18.10.2022 г. ... публикувана на 28/10/2022 г.

Заповед за обявяване на класирания на първо място в конкурса за наем на общинска земя от 18.10.2022 г. ... публикувана на 24/10/2022 г.

Заповед за обявяване на класираните на първо място в търга за наем на общински имоти от 20.10.2022 г. ... публикувана на 20/10/2022 г.

Заповед за обявяване на  спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, проведен на 18.10.2022 год. ... публикувана на 20/10/2022 г.

Заповед за обявяване на  спечелилите търга с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, проведен на 13.10.2022 год. ... публикувана на 18/10/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга за наем на общински имоти, проведен на 06.10.2022 г. ... публикувана на 06/10/2022 г.

Заповед за обявяване на купувача на движима вещ – частна общинска собственост, във връзка с търга, проведен на 20.09.2022 г. ... публикувана на 27/09/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелилия търга за наем на общ. имоти, проведен на 13.09.2022 г., 10:00 часа и протокол на тръжната комисия за провеждане на търга ... публикувана на 19/09/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга за аренда на общ. имоти, проведен на 08.09.2022 г., 10:30 часа ... публикувана на 12/09/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелилия търга за продажба на общ. имот, проведен на 08.09.2022 г., 10:00 часа ... публикувана на 08/09/2022 г.

Заповед за спечелилите участници търга за наем на общински имоти, проведен на 11.08.2022 г. ... публикувана на 11/08/2022 г.

Заповед за спечелилите участници търга за наем на общински имоти, проведен на 14.07.2022 г. ... публикувана на 18/07/2022 г.

Документи, подлежащи на публикуване, касаещи търга за наем на общински земи, проведен на 05.07.2022 г., 09,00 часа ... публикувани на 09/07/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 17.05.2022 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти-частна общинска собственост ... публикувана на 20/05/2022 г.

Заповед за спечелил търга от 17.05.2022 г. ... публикувана на 20/05/2022 г.

Заповед за спечелил търга, проведен на дата 12.05.2022 г. ... публикувана на 13/05/2022 г.

Заповед за спечелил търга, проведен на дата 19.04.2022 г. ... публикувана на 27/04/2022 г.

Заповед № РД-09-266 за изменение на Заповед № РД-09-115/09.02.2022 г ... публиувана на 01/04/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 17.03.2022 г. ... публикувана на 21/03/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 10.03.2022 г. ... публикувана на 11/03/2022 г. 

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 24.02.2022 г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти-частна общинска собственост ... публикувана на 28/02/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници от проведения на 03.02.2022 г. публичен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост ... публикувана на 14/02/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници в търга за наем на пасища, проведен на 08.02.2022 г. ... публикувана на 14/02/2022 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга за наем на пасища, проведен на 25.01.2022 г. ... публикувана на 28/01/2022 г.

Заповед за обявяване на спечелил търга за учредяване право на строеж в УПИ I-1016, кв.120, гр. Сливо поле- проведен на 14.12.2021 г. ... публикувана на 16/12/2021 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга за аренда на общ. земи от 07.12.2021 г. ... публикувана 09/12/2021 г.

Заповед за обявяване на спечелилите търга за наем на общ. имоти от 07.12.2021 г. ... публикувана 09/12/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник конкурса, проведен на дата 04.11.2021 г. ... публикувана на 05/11/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници търга, проведен на дата 26.10.2021 г. ... публикувана на 02/11/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите проведения конкурс от дата 02.09.2021 г. ... публикувана на 13/09/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите проведения търг с тайно наддаване на 02.09.2021 г. ... публикувана на 08/09/2021 г.

Протокол от проведения търг с тайно наддаване на 02.09.2021 г.  ... публикуван на 07/09/2021 г. 

Заповед за определяни на спечелилите публичен търгa с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост провел се на 17.08.2021 г. ... публикувана на 25/08/2021 г.

Заповед за спечелил търг за ОПС проведен на 12.08.2021 г. ... публикувана на 20/08/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга за отдаване под наем на общински земи, с дата на провеждане 22.7.2021 г., протокол от търга и приложенията към него ... публикувани на 27/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на дивечови ниви, с дата на провеждане 23.7.2021 г. ... публикувана на 23/07/2021 г.

Заповед за спечелилите участници в търга за наем на общ.имоти, проведен на 29.6.2021 г. ... публикувана на 05/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване провел се на 24.06.2021 г. ... публикувана на 02/07/2021 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичен търг с явно наддаване провел се на 22.06.2021 г. ... публикувана на 29/06/2021 г.​

Заповед за спечелил участник в проведения търг за наем на общ.имот, проведен на 23.6.2021 г. ... публикувана на 28/06/2021 г.

Заповед за класираните на първо място в проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 18.6.2021 г. ... публикувана на 24/06/2021 г.

Протокол и проложението към него от проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 18.6.2021 г. ... публикувани на 22/06/2021 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място в търга с явно наддаване от 17.06.2021 г. ... публикувана на 22/06/2021 г.

Протокол и проложенията към него от проведения таен търг за наем на общ.земи, проведен на 10.6.2021 г. Заповед за определяне на класираните в търга на първо място ... публикувани на 14/06/2021 г.

Заповед за спечелил публичен търг за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост проведен на 13.05.2021 г. ... публикуван на 18/05/2021 г.

Заповед за спечелилите търга за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 13.04.2021 г. ... публикувана на 19/04/2021 г.​

Заповед за спечелилия търга за отдаване под наем на пасища, проведен на 25.03.2021 г. ... публикувана на 30/03/2021 г.​
Заповед за спечелилите публичния търг за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 16.03.2021 г. ... публикувана на 19/03/2021 г.

Заповед за определяне спечелилите търга, проведен на 28.01.2021 г. ... публикувана на 03/02/2021 г.

Заповед за спечелил конкурс за продажба проведен на 18.12.2020 г. ... публикувана на 08/01/2021 г.

Заповед за класираните участници в търга, проведен на 08.12.2020 г. ... публикувана на 10/12/2020 г.

Протокол от търга, проведен на 08.12.2020 г. ... публикуван на 10/12/2020 г.

Приложение към протокола от търга, проведен на 08.12.2020 г.​ ... публикувано на 10/12/2020 г.

Заповед за частична отмяна на търга за отдаване под наем на общински имоти, проведен на 22.10.2020 г. ... публиувана на 10/11/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните участници в търга за отдаване на общински имоти, проведен на 22.10.2020 г. ... публикувана на 26/10/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга участници в проведения на 07.08.2020 г. публичен търг за продажба на имоти - частна общинска собственост ... публикувана на 12/08/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници търга, проведен на 16.07.2020 г., препис на протокола от проведения търг и проложение към него ... публикувана на 20/07/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите участници търга, проведен на 30.06.2020 г. ... публикувана на ... 08/07/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните на първо място участници в търга за наем на зем. земи, проведен на 18.06.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Протокол и приложение № 1 към него от търга за наем на зем. земи, проведен на 18.06.2020 г. ... публикувана на 25/06/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга, проведен на 12.05.2020 г. ... публикувана на 18/05/2020 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 28.04.2020 г. ... 30/04/2020 г.

Заповед за обявяване на класираните в търга, проведен на 25.02.2020 г.

Заповед за обявяване на класираните в търга, проведен на 20.02.2020 г.

Заповед за определяне класираните участници в търга за отдаване под наем на общински недвижими имоти от дата 09.01.2020 г.

Заповед за определяне на спечелилия търга, проведен на 05.12.2019 г.

Заповед за класиран участник в конкурс проведен на 03.12.2019 г. 

Заповед за класираните участници от търга за наем на общински имоти, проведен на 19.09.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в публичен търг с дата на провеждане 18.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в публичен търг с дата на провеждане 09.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в търга за земеделски земи, проведен на 02.07.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в търга от 20.06.2019 г.

Заповед за oбявяване на класираните участници в конкурса от 11.06.2019 г.

Заповед за класираните от търг проведен на 18.04.2019 година.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 02/04/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26/02/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07/02/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 24/01/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 16/01/2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 10.01.2019 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 20.11.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.11.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 25.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.08.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.07.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите отркитият конкурс, проведен на 25.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 21.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 20.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 17.05.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.03.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 08.02.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 31.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 30.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07.11.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 12.10.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.09.2017 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място участници в проведения публичения търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, проведен на 29.09.2017  г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.08.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 05.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 16.06.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 13.04.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 21.03.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 02/03/2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.02.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.12.2016 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 22.12.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.11.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.11.2016 г.

 

Web design & SEO by Zashev