Search

Профил на купувача

„РЕМОНТ НА КИНОСАЛОН В ОУ"ИВАН ВАЗОВ", С.ГОЛЯМО ВРАНОВО“
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 07.09.2018 |11:19:17
Номер: 2018-016
"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - АСФАЛТОВИ РАБОТИ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ"
Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 06.06.2018 |10:38:27
Номер: 2018-010
Web design & SEO by Zashev