Search

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле

Процедура: Процедура на договаряне без предварително обявление
Публикувано на: 11.04.2017 |11:02:59
Номер: 2017-001

Доставките се осъществяват след заявка на възложителя и се разделят на две обособени позиции:

1. Доставка на гориво за отопление;

2. Доставка на твърдо гориво: въглища и брикети за отопление.

Решение за откриване на процедура
pdf / 288.67 KB Качен на: 11.04.2017 |11:16:26
Договор по Обособена позиция 1 ... 03/11/2017
pdf / 384.89 KB Качен на: 03.11.2017 |15:38:18
Договор по Обособена позиция 2 ... 03/11/2017
pdf / 354.87 KB Качен на: 03.11.2017 |15:38:43
Обявление за възложена поръчка ... 03/11/2017
pdf / 600.56 KB Качен на: 03.11.2017 |16:14:34
Web design & SEO by Zashev