Search

Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър" 1.1 м³ и пластмасови кофи за битови отпадъци – 240 литра за нуждите на община Сливо поле

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 20.04.2017 |14:30:48
Номер: 2017-002

Обява за събиране на оферти ID 9063535

Обява за събиране на оферти ... 20/04/2017
pdf / 1010.16 KB Качен на: 20.04.2017 |14:46:53
Приложение към обява за събиране на оферти ... 20/04/2017
rar / 122.52 KB Качен на: 20.04.2017 |14:48:03
Техническа спецификация ... 20/04/2017
docx / 27.27 KB Качен на: 20.04.2017 |14:48:49
Утвърден протокол от работата на комисия ... 03/05/2017
pdf / 257.87 KB Качен на: 03.05.2017 |14:45:23
Договор с изпълнител ... 22/05/2017 г.
pdf / 484.49 KB Качен на: 22.05.2017 |15:32:52
Web design & SEO by Zashev