Search

Извършване на СМР за ремонт на общински път RSE 1173 Ряхово – Бабово - Голямо Враново - Малко Враново и уличната мрежа в населените места на територията на община Сливо поле, ремонт на общински площад и изграждане на нов паркинг пред автоспирка гр. Сливо поле

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 04.05.2017 |08:31:22
Номер: 2017-003

В обхвата на обществената поръчка са включени следните подобекти:Подобект №1: „Ремонт на общински път RSE 1173 Ряхово–Бабово-Голямо Враново-Малко Враново;Подобект №2: „Ремонт на улици в гр.Сливо поле“;Подобект №3: „Ремонт на улици в с. Ряхово“;Подобект №4: „Ремонт на улици в с. Бабово“;Подобект №5: „Ремонт на улици в с. Бръшлен“;Подобект №6: „Ремонт на улици в с. Голямо Враново“;Подобект №7: „Ремонт на улици в с. Малко Враново“;Подобект №8: „Ремонт на улици в с. Черешово“;Подобект №9: „Ремонт на улици в с. Кошарна“;Подобект №10: „Ремонт на улици в с. Стамболово“;Подобект №11: „Ремонт на улици в с. Юделник“;Подобект №12: „Ремонт на улици в с. Борисово“;Подобект №13: „Ремонт на общински площад пред автоспирка в гр. Сливо поле“;Подобект №14: „Изграждане на нов паркинг пред автоспирка в гр. Сливо поле“  Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията.

Обявление ID 785657

Решение ID 785658

Обявление за възлагане на поръчка ... ID 797602​

Обявление ... 04/05/2017 г.
pdf / 673.28 KB Качен на: 04.05.2017 |09:59:19
Решение за откриване ... 04/05/2017 г.
pdf / 387.64 KB Качен на: 04.05.2017 |10:00:09
Документация и образци ... 04/05/2017 г.
rar / 204.31 KB Качен на: 04.05.2017 |10:30:02
Отговор на въпрос ... 19/05/2017 г.
pdf / 94.11 KB Качен на: 19.05.2017 |08:23:33
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 06/06/2017 г.
doc / 337 KB Качен на: 06.06.2017 |13:38:39
Протокол №1 от работата на комисията ... 12/06/2017
pdf / 448.91 KB Качен на: 12.06.2017 |15:28:30
Утвърден протокол ... 12/06/2017
pdf / 198.66 KB Качен на: 12.06.2017 |15:29:01
Решение за определяне на изпълнител ... 12/06/2017
pdf / 117.8 KB Качен на: 12.06.2017 |15:29:30
Договор с приложения ... 25/07/2017
pdf / 10.78 MB Качен на: 25.07.2017 |10:29:29
Обявление за възлагане на поръчка ... 25/07/2017
pdf / 499.29 KB Качен на: 25.07.2017 |10:31:53
Web design & SEO by Zashev