Search

Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на Община Сливо поле, през зимния сезон на 2017–2018 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации по осем обособени позиции

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 25.09.2017 |13:43:49
Номер: 2017-004

Обява за събиране на оферти ID9068578

Обява за събиране на оферти... 25/09/2017
pdf / 1.26 MB Качен на: 25.09.2017 |13:49:22
Техническа спецификация ... 25/09/2017
docx / 30.95 KB Качен на: 25.09.2017 |13:50:17
Приложения към обява ... 25/09/2017
rar / 120.42 KB Качен на: 25.09.2017 |13:51:01
Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 03/10/2017
pdf / 56.41 KB Качен на: 03.10.2017 |16:07:09
Съобщение за прекратяване ... 11/10/2017
pdf / 80.57 KB Качен на: 11.10.2017 |13:11:52
Покана до определени лица ... 11/10/2017
pdf / 764.67 KB Качен на: 11.10.2017 |13:13:30
Приложения към покана ... 11/10/2017
rar / 151.44 KB Качен на: 11.10.2017 |13:14:06
Договор по ОП № 1 и 2 ... 15/11/2017
pdf / 456.06 KB Качен на: 15.11.2017 |14:56:02
Договор по ОП № 3, 4 и 6 ... 15/11/2017
pdf / 458.96 KB Качен на: 15.11.2017 |14:59:53
Договор по ОП № 5 ... 15/11/2017
pdf / 446.01 KB Качен на: 15.11.2017 |15:01:09
Договор по ОП № 8 ... 15/11/2017
pdf / 448.2 KB Качен на: 15.11.2017 |15:04:44
Web design & SEO by Zashev