Search

„Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДСП - Сливо поле “, със следните обособени позиции:

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 08.12.2017 |14:21:23
Номер: 2017-006

          Обособена позиция №1: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №2: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №3: Месо и месни продукти

Обособена позиция №4: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №6: Масла и мазнини

Обособена позиция №7: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №8: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №9: Други храни

 

Обява за събиране на оферти ID 9071350

Съобщение за удължаване на срока за получашане на оферти ... 15/12/2017 г

 

Обява ... 08/12/2017 г.
pdf / 625.35 KB Качен на: 08.12.2017 |14:23:21
Техническа спецификация ... 08/12/2017 г.
docx / 76.4 KB Качен на: 08.12.2017 |14:24:08
Образци на документи ... 08/12/2017 г.
rar / 189.94 KB Качен на: 08.12.2017 |14:24:35
Утвърден протокол от работата на комисията ... 29/12/2017 г.
pdf / 576.37 KB Качен на: 29.12.2017 |16:00:10
Договор по ОП 1,3,4,5, и 6 ... 12/02/2018 г.
pdf / 640.77 KB Качен на: 12.02.2018 |14:32:50
Договор по ОП 2 ... 12/02/2018 г.
pdf / 643.43 KB Качен на: 12.02.2018 |14:33:21
Договор по ОП 7, 8, и 9 ... 12/02/2018 г.
pdf / 647.14 KB Качен на: 12.02.2018 |14:34:56
Web design & SEO by Zashev