Search

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле“

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 12.12.2019 |13:37:58
Номер: 2019-014

Обявление за поръчка ID 949010

Решение за откриване на процедура ID 949011

Решение за откриване на процедура ... 12/12/2019 г.
pdf / 585.05 KB Качен на: 12.12.2019 |13:38:21
Обявление за поръчка ... 12/12/2019 г.
pdf / 534.3 KB Качен на: 12.12.2019 |13:38:55
Документация и образци ... 12/12/2019 г.
rar / 517.37 KB Качен на: 12.12.2019 |13:39:24
Инвестиционен проект и разрешение за строеж ... 12/12/2019 г.
rar / 77.79 MB Качен на: 12.12.2019 |13:41:13
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 27/01/2020 г.
pdf / 153.5 KB Качен на: 27.01.2020 |14:27:03
Протокол № 1 от работата на комисията ... 31/01/2020 г.
pdf / 240.9 KB Качен на: 31.01.2020 |11:38:09
Протокол № 2 от работата на комисията ... 31/01/2020 г.
pdf / 678.55 KB Качен на: 31.01.2020 |11:38:37
Утвърден протокол от работата на комисията ... 31/01/2020 г.
pdf / 305.59 KB Качен на: 31.01.2020 |11:39:06
Решение за определяне на изпълнител ... 31/01/2020 г.
pdf / 235.3 KB Качен на: 31.01.2020 |11:39:30
Договор с приложения ... 21/02/2020 г.
rar / 3.86 MB Качен на: 21.02.2020 |11:08:29
Обявление за възложена поръчка ... 21/02/2020 г.
pdf / 466.21 KB Качен на: 21.02.2020 |11:09:15
Web design & SEO by Zashev