Search

„Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца" – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле по следните обособени позиции:

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 16.12.2019 |15:48:24
Номер: 2019-015

Обособена позиция № 1: Педиатър в услуги „Ранна интервенция на уврежданията", „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 2: Педиатър в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 3: Гинеколог в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 4: Медицинска  сестра  в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 5: Медицинска сестра  в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 6: Рехабилитатор в услуга „Ранна интервенция на уврежданията";

Обособена позиция № 7: Акушерка в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 8: Стоматолог в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 9: Психолог в услуга „Ранна интервенция на уврежданията”

Обособена позиция № 10: Психолог в услуги  „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”

Обява за събиране на оферти ID 9095365

Обява за събиране на оферти ... 16/12/2019 г.
pdf / 2.02 MB Качен на: 16.12.2019 |16:51:42
Техническа спецификация ... 16/12/2019 г.
docx / 294.41 KB Качен на: 16.12.2019 |16:52:49
Образци на документи ... 16/12/2019 г.
rar / 877.88 KB Качен на: 16.12.2019 |16:53:27
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти ... 09/01/2020 г.
pdf / 147.64 KB Качен на: 09.01.2020 |16:46:40
Утвърден протокол от работата на комисията ... 20/01/2020 г.
pdf / 1003.5 KB Качен на: 20.01.2020 |16:00:06
Договори с изпълнители ... 06/03/2020 г.
rar / 8.32 MB Качен на: 06.03.2020 |11:24:54
Web design & SEO by Zashev