Search

„ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1173 /III-2102, БОРИСОВО – ЧЕРЕШОВО/ - ГОЛЯМО ВРАНОВО – БАБОВО – РЯХОВО /RSE 1171/ В УЧАСТЪК ГОЛЯМО ВРАНОВО – МАЛКО ВРАНОВО“

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 08.05.2020 |11:02:41
Номер: 2020-002

Обява за събиране на оферти ID 9098577

Обява за събиране на оферти ... 08/05/2020 г.
pdf / 3.51 MB Качен на: 08.05.2020 |11:05:05
Техническа спецификация ... 08/05/2020 г.
docx / 88.46 KB Качен на: 08.05.2020 |11:05:47
Образци на документи и проект на договор ... 08/05/2020 г.
rar / 166.66 KB Качен на: 08.05.2020 |11:06:52
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти ... 18/05/2020 г.
pdf / 153.46 KB Качен на: 18.05.2020 |16:31:53
Утвърден протокол от работата на комисията ... 22/05/2020 г.
pdf / 453.14 KB Качен на: 22.05.2020 |15:58:55
Договор с приложения ... 13/07/2020 г.
rar / 15.43 MB Качен на: 13.07.2020 |15:24:14
Web design & SEO by Zashev