Search

"Изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул."Цар Борис I" с улици „Люлин” и "Весела" в с.Ряхово общ Сливо поле, за отводняване на общинските терени, застрашаващи жилищни домове от наводняване"

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 13.05.2020 |14:21:55
Номер: 2020-003

Решение за откриване на процедура ID 976961

Обявление за поръчка ID 976962​

Решение за откриване на процедура ... 13/05/2020 г.
pdf / 658.41 KB Качен на: 13.05.2020 |14:38:45
Обявление за поръчка ... 13/05/2020 г.
pdf / 759.71 KB Качен на: 13.05.2020 |14:39:27
Техническа спецификация ... 13/05/2020 г.
docx / 99.42 KB Качен на: 13.05.2020 |14:40:03
Документация, образци и проект на договор ... 13/05/2020 г.
rar / 467.2 KB Качен на: 13.05.2020 |14:41:04
Технически проект ... 13/05/2020 г.
rar / 3.89 MB Качен на: 13.05.2020 |19:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 04/06/2020 г.
pdf / 152.57 KB Качен на: 04.06.2020 |15:46:06
Протокол № 1 от работата на комисията ... 11/06/2020 г.
pdf / 677.09 KB Качен на: 11.06.2020 |13:27:03
Утвърден протокол от работата на комисията ... 11/06/2020 г.
pdf / 375.48 KB Качен на: 11.06.2020 |13:27:34
Решение за класиране на участниците ... 11/06/2020 г.
pdf / 246.64 KB Качен на: 11.06.2020 |13:28:03
Решение за прекратяване на процедура ... 15/07/2020 г.
pdf / 216.99 KB Качен на: 15.07.2020 |13:00:56
Решение за отмяна на решения № РД-09-550 и № РД-09-693 от 2020 г. ... 30/07/2020 г.
pdf / 344.78 KB Качен на: 30.07.2020 |14:30:59
Протокол № 1 от работата на комисията ... 23/09/2020 г.
pdf / 338.2 KB Качен на: 23.09.2020 |14:24:16
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 06/10/2020 г.
pdf / 154.26 KB Качен на: 06.10.2020 |14:40:15
Протокол № 2 от работата на комисията ... 14/12/2020 г.
pdf / 420.21 KB Качен на: 14.12.2020 |16:12:22
Утвърден протокол от работата на комисията ... 14/12/2020 г.
pdf / 309.73 KB Качен на: 14.12.2020 |16:12:57
Решение за класиране на участниците ... 14/12/2020 г.
pdf / 261.84 KB Качен на: 14.12.2020 |16:13:29
Web design & SEO by Zashev