Search

„Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка за календарната 2020 година, вкл. чрез използване на карти за безналично плащане, по две обособени позиции”

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 15.05.2020 |14:26:41
Номер: 2020-004

Обособена позиция № 1: „Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле, вкл. чрез използване на карти за безналично плащане”

Обособена позивия № 2: „Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на Общинско предприятие КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“-гр. Сливо поле

 

Решение за откриване на процедура ID 977534

Обявление за поръчка ID 977534

Решение за откриване на процедура ... 15/05/2020 г.
pdf / 542.96 KB Качен на: 15.05.2020 |14:29:17
Обявление за поръчка ... 15/05/2020 г.
pdf / 544.36 KB Качен на: 15.05.2020 |14:30:17
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ... 15/05/2020 г.
docx / 41.64 KB Качен на: 15.05.2020 |14:31:19
Документация, образци и указания ... 15/05/2020 г.
rar / 367.86 KB Качен на: 15.05.2020 |14:31:51
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 15/05/2020 г.
pdf / 148.25 KB Качен на: 27.05.2020 |15:15:21
Протокол № 1 от работата на комисията ... 01/06/2020 г.
pdf / 354.76 KB Качен на: 01.06.2020 |14:55:53
Утвърден протокол от работата на комисията ... 01/06/2020 г.
pdf / 441.9 KB Качен на: 01.06.2020 |14:59:55
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител ... 01/06/2020 г.
pdf / 266.39 KB Качен на: 01.06.2020 |15:00:34
Договори с изпълнител ... 27/07/2020 г.
rar / 1.57 MB Качен на: 27.07.2020 |17:07:55
Web design & SEO by Zashev