Search

"СМР ПО ОБЩИНСКАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ"

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 21.05.2020 |13:45:00
Номер: 2020-006

Решение за откриване на процедура ID 978433

Обявление за поръчка ID 978437

Решение за откриване на обществена поръчка ... 21/05/2020 г.
pdf / 576.96 KB Качен на: 21.05.2020 |13:45:46
Обявление за поръчка ... 21/05/2020 г.
pdf / 713.21 KB Качен на: 21.05.2020 |13:46:22
Техническа спецификация ... 21/05/2020 г.
docx / 48.39 KB Качен на: 21.05.2020 |13:46:57
Указания, образци, методика ... 21/05/2020 г.
rar / 402.24 KB Качен на: 21.05.2020 |13:47:26
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 12/06/2020 г.
pdf / 152.41 KB Качен на: 12.06.2020 |14:36:58
Протокол № 1 от работата на комисията ... 18/06/2020 г.
pdf / 421.44 KB Качен на: 18.06.2020 |13:27:52
Утвърден протокол от работата на комисията ... 18/06/2020 г.
pdf / 406.92 KB Качен на: 18.06.2020 |13:28:38
Решение за класиране на участниците ... 18/06/2020 г.
pdf / 222.3 KB Качен на: 18.06.2020 |13:30:33
Web design & SEO by Zashev