Search

"Доставка на строителни материали за нуждите на ОП „Комунални дейности“, гр. Сливо поле, по 3 обособени позиции"

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 02.06.2020 |14:25:07
Номер: 2020-007

Решение за откриване на процедура ID 980142

Обявление за поръчка ID 980144

 

Обособена позиция №1: „Доставки  на общо строителни материали и изделия“

Обособена позиция №2: „Доставка на покривни материали“

Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на дограми“

Решение за откриване на процедура ... 02/06/2020 г.
pdf / 539.55 KB Качен на: 02.06.2020 |14:26:38
Обявление за поръчка ... 02/06/2020 г.
pdf / 719.96 KB Качен на: 02.06.2020 |14:27:33
Технически спецификации ... 02/06/2020 г.
doc / 257.5 KB Качен на: 02.06.2020 |14:28:17
Документи, указания, методика ... 02/06/2020 г.
rar / 486.42 KB Качен на: 02.06.2020 |14:28:44
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 23/06/2020 г.
pdf / 148.81 KB Качен на: 23.06.2020 |10:26:13
Протокол № 1 от работата на комисията ... 26/06/2020 г.
pdf / 636.62 KB Качен на: 26.06.2020 |14:39:51
Утвърден протокол от работата на комисията ... 26/06/2020 г.
pdf / 404.84 KB Качен на: 26.06.2020 |14:40:51
Решение за избор на изпълнител ... 26/06/2020 г.
pdf / 284.23 KB Качен на: 26.06.2020 |14:41:23
Web design & SEO by Zashev