Search

Актуална информация

Популация на марокански скакалец в ливади и пасища, указания на ОДБХ-гр. РУСЕ за контрол от страна на ползватели на затревени площи: за информация – вижте прикачения файл ... публикувано съобщение на 22/04/2024 г. 

Установен засилен летеж от второ поколение на ливадна пепура по люцерна в различни райони на област Русе ... публикувано на 27/06/2023 г.

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО схема за съфинансиране на застрахователните премии в сектор Растениевъдство за 2023 г. ... публикуван на 24/03/2023 г.

Заповед за забрана на пашата на животни в държавните горски територии

Заповеди по чл. 37 В от ЗСПЗЗ ... 10/10/2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за лица с увреждания с ЧП ... 27/08/2019 г.

Заповед за полски пътища 2018- 2019 година ... 02/01/2018 г.

ПРАЗНИЦИ  НА  ОБЩИНА  СЛИВО ПОЛЕ- ПРОГРАМА на мероприятията  през празничната  седмицата 13 – 19 август 2018 година ... 31/07/2018 г.

Съобщение за лятно училище 2018 г.

Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливо поле за 2018 ... 18/01/2018 г.

Във връзка с обществено обсъждане, което ще се проведе на 21.12.2017 г. от 15:30 часа в залата на Общински съвет в Община Сливо поле - ПУП за Реконструкция и благоустрояване на централен площад УПИ I- 243, кв 58 ... 14/12/2017 г.

Съобщение до  управителите на търговски обекти на територията на Община Сливо поле във връзка със инициативата "Да изчистим България заедно" ... 12/09/2017

Съобщение до  всички жители на Община Сливо поле във връзка със инициативата "Да изчистим България заедно" ... 12/09/2017

Пленер за младите архитекти на тема "ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "ГРАДСКА ГРАДИНА"" ... 05/09/2017 

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне на комисия която да ръководи сключването на споразумения м/у позвателите на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година на територията на Община Сливо поле по реда и условията на чл.37в от ЗСПЗЗ.

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 15/08/2017

17.10.2016 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2016/2017 година

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 17/10/2016

 


Протокол 16 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол 15 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе

Протокол от извършена проверка в община Сливо поле на основание пар. 16, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗГрР .... 30/07/2015

 


Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

Заповед за мерките, свързани със заболяването Син език ... 18/08/2014

Протокол No.11 от 13.05.2015г. от общи събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе и решения ... 08/06/2015

 

 


Обява за изготвени предварителни регистри на землищата на община Сливо поле ... 01/08/2014

 


 

20/05/2014

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №9/15.04.2014 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе ... 20/05/2014

Протокол №9 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

 


 

ВАЖНО!
25/10/2013

Заповед No.РД-09-837 от 25.10.2013 за общински услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Сливо поле

 


 

13.10.2015 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2015/2016 година

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 13/10/2015

 


Web design & SEO by Zashev