Search

Проект Социално включване

 


СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

ПРАВО НА ДЕТСТВО - ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОТ 0 -7 ГОДИНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

 


 21.05.2015

 

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище 2015 г." (позиция: педагог и медиатор) по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от Община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта:http://www.mlsp.government.bg/sip и на електронната страница на Община Сливо Поле slivopole.ru-se.com 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

Покана до потенциални кандидати по проект Социално включване ... 21/05/2015

 


16.02.2015 год.

 

    Услуга „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа", позиция: Юрист, Педиатър, Социален работник от 0 до 3 г., Социален работник от 3 до 7 г., Медиатор

Покана за изразяване на интерес и документация за избор на индивидуални консултанти по Проект за Социално включване ... 16/02/2015

 


06/02/2015

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография......... Мед.сестра, Акушерка, лекар Гинеколог, Психолог до 12.02.2015 г. ... 06/02/2015

 


20/01/2015

Покана за изразяване на интерес и документация за избор на индивидуални консултанти по Проект за Социално включване за Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа ... 20/01/2015


 


Архив на документи                    

 


11/12/2014

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) ... 11/12/2014

 


14/10/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА, позиция ПСИХОЛОГ ... 14.10.2014

 


 

23.09.2014 г.

О Б Я В А

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" (позиция социален работник/социален педагог  и медиатор) по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на електронната страница на Община Сливо Поле slivopole.ru-se.com.  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес адрес slivopole.ru-se.com.

 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Приложение А - Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

 

Обява и образци на документи към обявата .... 23/09/2014

Покана за Медиатор за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Педиатър за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Психолог за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Рехабилитатор за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Логопед за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Социален работник за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Покана за Специален педагог за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище, позиция Педагог ... 08/07/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище, позиция Медиатор ... 26/06/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция педагог ... 25/06/2014

 


09/06/2014

 

О Б Я В А

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище" позиции: педагог и медиатор по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

Образци на документи за попълване

 

 


02.06.2014

 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция медиатор за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция педиатър за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция мед. сестра за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014

 


14/05/2014


ОБЯВА

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца" позиции: 

-       педиатър, 

-       медицинска сестра,

-       медиатор 

по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

 

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

 

Покана и образци на документи за кандидати педиатри

Покана и образци на документи за кандидати медицински сестри

Покана и образци на документи за кандидати медиатори

Web design & SEO by Zashev