Search

Общински съветници

С П И С Ъ К
на общинските съветници от Общински съвет Сливо поле -
мандат 2019/2023 година, избрани на 28.10.2019 г.

 

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Илиян Стоянов Иванов

ГЕРБ

2

Ивайло Андреев Каменов

ГЕРБ

3

Ивелина Йорданова Василева

ГЕРБ

4

Шенол Ахмедов Исмаилов

ГЕРБ

5

Красимир Великов Симеонов

ГЕРБ

6

Валентин Васков Джамбазов

ГЕРБ

7

Живко Драганов Желев

ГЕРБ

8

Велизар Маринов Ясенов

ГЕРБ

9

Пенка Иванова Петкова

ГЕРБ

10

Гьокбен Сезгин Айваз

ГЕРБ

11

Сали Шукриев Салиев

ДПС

12

Илвенур Ибрахимов Махмудов

ДПС

13

Бехайдин Юсню Исуф

ДПС

14

Енгин Ервахидинов Халилов

ДПС

15

Георги Стефанов Големански

БСП

16

Тодор Георгиев Йорданов

БСП

17

Милка Михайлова Сенкова

БСП

 

Гюлвер Гюналова Абтулова

/от 08.11.2019- 05.01.2022г./

Йордан Димитров Тодоров

/от 08.11.2019- 23.04.2022г./

Web design & SEO by Zashev