Search

Общински съветници

С П И С Ъ К
на общинските съветници от Общински съвет Сливо поле -
мандат 2019/2023 година, избрани на 28.10.2019 г.

 

Име, презиме, фамилия

Партия

1

Илиян Стоянов Иванов

ГЕРБ

2

Ивайло Андреев Каменов

ГЕРБ

3

Ивелина Йорданова Василева

ГЕРБ

4

Шенол Ахмедов Исмаилов

ГЕРБ

5

Красимир Великов Симеонов

ГЕРБ

6

Валентин Васков Джамбазов

ГЕРБ

7

Живко Драганов Желев

ГЕРБ

8

Велизар Маринов Ясенов

ГЕРБ

9

Пенка Иванова Петкова

ГЕРБ

10

Гьокбен Сезгин Айваз

ГЕРБ

11

Сали Шукриев Салиев

ДПС

12

Илвенур Ибрахимов Махмудов

ДПС

13

Бехайдин Юсню Исуф

ДПС

14

Гюлвер Гюналова Абтулова

ДПС

15

Георги Стефанов Големански

БСП

16

Йордан Димитров Тодоров

БСП

17

Милка Михайлова Сенкова

БСП

Web design & SEO by Zashev