Search

Бюджет

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 


2015 година

Бюджет 2015 г.

Разходи по кметства 2015 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за 2015 год.

Одитно становище за 2015 г.

 

2016 година
 

Бюджет на Община Сливо поле за 2016 год.

Инвестиционна програма- КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА 2016 год.

Разходи по кметства 2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Общинa Сливо поле за 2016 год.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за 2016 г. 

 

2017 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2017 г. ... публикуван на 27/01/2017 г.
Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2017 г. ... публикувана на 27/01/2017 г.
Разходи по кметства 2017 год. ... публикувани на 27/01/2017 г.
 
 
2018 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2018 г. ... публикуван на 05/02/2018 г.
Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2018 г. ... публикувана на 05/02/2018 г.
Разходи по кметства 2018 год. ... публикувани на 05/02/2018 г.
Формула за образованието за 2018 г ... публикувана на 13/02/2018 г.
 
2019 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2019 г. ... публикуван на 08/02/2019 г.
Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2019. ... публикувана на 08/02/2019 г.
Разчет на разходите по кметства 2019. ... публикувани на 08/02/2019 г.
Информация за разпределение на средствата по училища и детски градини и по компоненти на формулите през 2019 г ... публикувани на 08/02/2019 г.​
Решение и приложения към Бюджет 2019 г. ...публикувани на 12/02/2018 г.
 
2020 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2020 г. ... публикуван на 12/02/2020 г.​
Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2020 г. ... публикувана на 12/02/2020 г.
Разходи по кметства 2020 г. ... публикувани на 12/02/2020 г.
Формула за образованието за 2020 г. ... публикувана на 12/02/2020 г.
Решение №46 на Общински съвет Община Сливо поле за приемане на бюджета на Общината за 2020 година ... публикувано на 12/02/2020 г.
 
2021 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2021 г. ... публикуван на 12/03/2021 г.​
Инвестиционна програма на Община Сливо поле за 2021 г. ... публикувана на 12/03/2021 г.
Разходи по кметства 2021 г. ... публикувани на 12/03/2021 г.​
Формула за образованието за 2021 г. ... публикувана на 12/03/2021 г.
Решение №186 на Общински съвет Община Сливо поле за приемане на бюджета на Общината за 2021 г. ... публикувано на 12/03/2021 г.
 
2022 година
 
Бюджет на Община Сливо поле за 2022 г. ... публикуван на 05/05/2022 г.​
Първоначален план - капиталови разходи за 2022г. ... публикувана на 05/05/2022 г.
Разходи по кметства за 2022 г. ... публикувани на 05/05/2022 г.​
Формула за образованието за 2022 г. ... публикувана на 05/05/2022 г.​​
Решение №355 на Общински съвет Община Сливо поле за приемане на бюджета на Общината за 2022 г. ... публикувано на 05/05/2022 г.
 
2023 година
Бюджет на Община Сливо поле за 2023 г. ... публикуван на 03/10/2023 г.​
Разходи по кметства за 2023 г. ... публикувани на 03/10/2023 г.​
Формула за образованието за 2023 г. ... публикувана на 03/10/2023 г.​
Решение №666 на Общински съвет Община Сливо поле за приемане на бюджета на Общината за 2023 г.​ ... публикувано на 03/10/2023 г.
Обобщена Инвестиционна програма на Община Сливо поле ... публикувана на 05/10/2023 г.
 
2024 година
Бюджет на Община Сливо поле за 2024 г. ... публикуван на 28/02/2024 г.​
Разходи по кметства за 2024 г. ... публикувани на 28/02/2024 г.
Формула за образованието за 2024 г. ... публикувана на 28/02/2024 г.​
Решение №49 на Общински съвет Община Сливо поле за приемане на бюджета на Общината за 2024 г.​ ... публикувано на 28/02/2024 г.
Обобщена Инвестиционна програма на Община Сливо поле ... публикувана на 28/02/2024 г.
Web design & SEO by Zashev