Search

Проекти ОПРЧР 2007-2013

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013

 


Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи"

Съобщение до заинтересованите по проект Алтернативи ... 04/11/2013

 


 

Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги  към домашен социален патронаж в Община Сливо поле

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0040-С0001 за безвъзмездна финансова помощ,   Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04  ПОМОЩ В ДОМА

 

Информация за изпълнение дейностите по проекта ... 12/02/2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ... 24/10/2013

Информационен бюлетин за изпълнение на дейностите по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле ... 30/09/2013

Информационен бюлетин за изпълнение на дейностите по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле ... 02/08/2013

Списък на одобрените лица, които ще бъдат наети по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле, считано от 01.05.2013г.

Списък на одобрените потребители за ползван на социална услуга Домашен помощник-домашен санитар по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле след класиране според потребнос

Съобщение за проведена информационна среща на 14.03.2013 г.

График за провеждане на информационни дни ... 15/02/2013

Заповед за обявяване на конкурс за длъжности Сътрудник социални дейности и домашен санитар ... 11/02/2013

Съобщение относно Изграждане на звено „Милосърдие

Тарифа такси

Съобщение за провеждане на заключителен семинар ... 17/04/2014

Web design & SEO by Zashev