Search

Историческа справка

Град Сливо поле – при прокопаване на каналите за Бръшленската напоителна система през 1952 год.  на 2 км североизточно от днешното разположение на населеното място са открити следи от праисторическо тракийско антично селище. 
С идването на татари след Кримската война, а след 1863 год. и на българи от гр. Русе и Румъния,  селото се преименува на Бююк Ислепол.  По-късно става само Ислепол и Слепово. През 1912 год.  се преименува в Сливо поле,  тъй като пътниците,  които отсядали в хана с голямата сливова градина го наричали Сливо поле.
С Решение № 781 от 29.11.2002 г. на МС село Сливо поле е обявено за град.

с.Бабово- Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 4км северозападно от могилата.  Останките на града сега лежат под водите на река Дунав.

с.Борисово – етнографска музейна сбирка

с.Кошарна – две антични тракийски селища в местностите "Каваклъка" и "Могилите"; селищна могила и антично селище от енеолитната епоха известна под името "Язтепе".

с.Ряхово – античен кастел "Апиария" – разположен върху височината,  известна под името "Калето" или "Хисаря" на високия дунавски бряг; две антични селища

Богатото културно-историческо наследство създава благоприятни възможности за разработване на туристически маршрути за запознаване с миналото на общината; традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи Община Сливо поле.

Web design & SEO by Zashev