Search

Демографски профил

На територията на Община Сливо поле има 11 населени места: един град - общинският център гр.Сливо поле, и 10 села, от които 9 кметства – Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Юделник, и 1 кметско наместничество - Черешово. Населението на общината е 11706 души, от които в гр. Сливо поле – 3374.   

 

Населено място

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

12419

12152

11981

11883

11706

Гр. Сливо поле

3448

3384

3374

3388

3374

Бабово

524

511

495

483

459

Борисово

851

826

796

797

778

Бръшлен

414

388

377

394

379

Голямо Враново

1791

1764

1755

1750

1701

Кошарна

667

640

634

623

614

Малко Враново

1029

1027

1029

1014

997

Ряхово

1822

1784

1722

1676

1647

Стамболово

753

732

735

730

725

Юделник

969

950

929

897

908

Черешово

151

146

135

131

124

 

 

Web design & SEO by Zashev