Search

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво в изпълнение на НПСУ - 2023г.

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Сливо поле и Предложение за планирането им - за обществено обсъждане-2023 година

 

В съответствие с изискванията на основание чл. 37 (1) от Наредба за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г. Община Сливо поле е разработила  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Сливо поле и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от Закона за социалните услуги (Картата), както и редът за нейното разработване и актуализиране.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от утре – 11.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обществено обсъждане на проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет в община Сливо поле. 

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

 

- на e-mail: slivopole@slivopole.bg

- в писмен вид в Общинска администрация Сливо поле.

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Web design & SEO by Zashev